- Å styrke sammenhengen mellom tilgang på ren energi og matsikkerhet er et satsingsområde for Norge, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Norge øker støtten til ren energi i Afrika til 500 millioner kroner

- Denne støtten imøtekommer noen av de største utfordringene for tilgang på ren energi i Afrika, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Norge styrker satsningen på ren energi i Afrika, gjennom en tilleggsbevilgning fra Norad til Afrikabankens fond “Sustainable Energy Fund for Africa” (SEFA) på 300 millioner NOK. Satsningen henger sammen med støtten til Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO). Til sammen utgjør dette et tillegg innen ren energi på 500 millioner NOK gjennom Norad.

Norge har støttet SEFA siden 2018. Dette har bidratt til 142 000 nye tilkoblinger til strøm i 2021 og lansering av det banebrytende kokeovnsfondet Spark+.

- 600 millioner afrikanere mangler tilgang til strøm. 900 millioner mangler fortsatt tilgang til moderne kokeovner. Å styrke sammenhengen mellom tilgang på ren energi og matsikkerhet er et satsingsområde for Norge, sier Tvinnereim.

Oppskaleringen fra 200 millioner til 500 millioner kroner reflekterer forpliktelsen til bærekraftsmål 7 - universell tilgang til ren energi innen 2030. Her finnes et ubrukt potensial som støtter opp under matsikkerhet, industrialisering og sosioøkonomisk utvikling

SEFA er spesialisert innen kapasitetsbygging og subsidiert kapitaltilførsel til privat sektor for utbygging av ren energi. Fondet muliggjør dermed investeringer som ikke ellers ville funnet sted.

Målet for fondet er å støtte opp under tilgang til ren energi i Afrika, ved å mobilisere investeringer til ny fornybar produksjon på over 5000 MW og bidra med strømtilgang til 7,5 millioner mennesker.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 11.11.2022