Avtalen ble signert av Victor Gustaaf Manoppo, Director General for Marine Spatial Management, Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia , og Jorun Nossum, leder for seksjon for hav i Norad.
Foto: Christopher Brandt, Norad

Norge og Indonesia signerer samarbeidsavtale om hav for utvikling

Torsdag den 19. mai 2022 signerte Norad og Direktoratet for Marine Spatial Management, som ligger under Ministry of Marine Affairs and Fisheries Indonesia en samarbeidsavtale som setter rammen for videre samarbeid med et overordnet mål om å bidra til en bærekraftig integrert hav- og kystsoneforvaltning.

Norge og Indonesia har hatt dialog om samarbeid innen rammen for et hav for utviklingsprogram de siste to årene.

Torsdag den 19. mai 2022 signerte Norad og Direktoratet for Marine Spatial Management, som ligger under Ministry of Marine Affairs and Fisheries Indonesia en samarbeidsavtale som setter rammen for videre samarbeid med et overordnet mål om å bidra til en bærekraftig integrert hav- og kystsoneforvaltning.

Havregnskap vil være kjernen i samarbeidet og der vil kunnskapsinstitusjoner på begge sider samarbeide tett. Nå starter en intens fase i samarbeidet med å identifisere konkrete tiltak og resultater og utforming av programmet.

– Norge og Indonesia er medlemmer av høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi som ble opprettet i 2018 og har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av havområdene under nasjonalt jurisdiksjon innen 2025, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell. For å støtte denne forpliktelsen er vi glade for å kunngjøre at Indonesia og Norge i dag har kunnet undertegne en teknisk avtale om etablering av et Hav for utvikling-program som gir rammer for et langsiktig, bilateralt samarbeid for bærekraftig, integrert forvaltning av hav- og kystsoner.

– Indonesia er et sentralt samarbeidsland for Norge i havrelatert, internasjonalt utviklingssamarbeid, og denne avtalen er et viktig neste steg. Norad ser fram til å samarbeide nært med Ministry of Marine Affairs and Fisheries og andre relevante interessenter for å utvikle dette partnerskapet enda mer i årene som kommer, sier Jorun Nossum, leder for seksjon for hav i Norad.

 

 

 

Publisert 20.05.2022
Sist oppdatert 20.05.2022