LoGRI-prosjektet vil være basert ved Munk School of Global Affairs and Public Policy ved Universitetet i Toronto. Photo by Nadine Shaabana on Unsplash

Norad støtter initiativ for lokal beskatning i utviklingsland

Norad støtter International Centre for Taxation and Development (ICTD) i opprettelsen av et forsknings- og bistandsinitiativ om lokal beskatning i hovedsakelig afrikanske land. Norads støtte til ICTD er på til sammen 50 millioner kroner for perioden 2021 til 2026 og inngår i  Norads strategi for Skatt for utvikling. 

Norad blir gjennom støtten til ICTD en partner i "Local Government Revenue Initiative" (LoGRI)-initiativet. LoGRI blir også støttet av Bill og Melinda Gates Foundation, Frankrikes finansdepartement og det tyske byrået for internasjonalt samarbeid (GIZ). LoGRI skal utvikle kompetanse, kunnskap og relevante verktøy for skattepolitikk. Denne kunnskapen skal sette regjeringer i Afrika og Sør-Asia i stand til å samle inn mer inntekter, på en mer rettferdig måte, og på en måte som fremmer tillit, åpenhet og ansvarlighet. Mandatet til LoGRI bygger på en forståelse av at reformer av lokal skatteadministrasjon innebærer både politiske og tekniske utfordringer. 

Det er allerede planlagt prosjekter i Zambia, Kamerun, Sierra Leone og Malawi, og flere forventes å bli utviklet.

LoGRI-initiativet bygger videre på Africa Property Tax Initiative (APTI), et globalt forskningsnettverk  med målsetning om å bidra til bedre skatteadministrasjon og politikk i lavinntektsland, som ICTD lanserte i 2017.

LoGRI-prosjektet vil være basert ved Munk School of Global Affairs and Public Policy ved Universitetet i Toronto, og vil operere som et bredt globalt nettverk veiledet av myndigheter og andre partnere i programland. Nettverket er sammensatt av skatteeksperter og lokale forskere for å sikre en grundig forståelse av komplekse juridiske, politiske og sosiale kontekster i prosjektland.

Finn mer informasjon her: https://www.ictd.ac/programme/logri/

Publisert 08.04.2022
Sist oppdatert 08.04.2022