Enormt behov for investeringer i fornybar energi i Afrika, viser ny rapport

De totale energiinvesteringene i Afrika må dobles årlig, skal man oppnå målet om tilgang på ren og rimelig energi til alle innen 2030, viser en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som lanseres i dag.

– Rapporten viser med all tydelighet at å få opp de private investeringene i fornybar er avgjørende dersom vi skal lykkes med å nå klimamålene globalt, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Afrika har store forekomster av kull og gass, men også enorme muligheter for fornybar energi. Hele 40 prosent av verdens potensial for solenergi ligger i Afrika, men bare to prosent av verdens investeringer i fornybar energi skjer på det afrikanske kontinentet.

“African Energy Outlook” er en omfattende studie om Afrikas energibehov gjennomført av Det internasjonale energibyrået (IEA). Norad har finansiert studien. Målet med arbeidet har vært å få en grundig og faktabasert studie, som kan legge grunnlaget for arbeidet på energiområdet i Afrika i tiden framover.

IEA har utarbeidet et nytt scenario som ligger til grunn for arbeidet. Dette forutsetter at alle afrikanske energibaserte mål blir oppfylt i 2030. Bakteppet er en meget krevende situasjon i en post COVID-verden der krigen i Ukraina bidrar til at tre kriser (energi, klima og mat) samtidig.

Studien viser blant annet at det er nødvendig med en dobling av årlige energi investeringer til 250 milliarder i året for Afrika. To tredeler av disse investeringene må gå til fornybar energi. Det meste av disse investeringen må fortsatt komme i form av utenlandsk kapital.

– Mange kommersielle aktører opplever risikoen for investeringer på det afrikanske kontinentet som for stor. Dette svært krevende markeder preget av krig og konflikt som mange private aktører vegrer seg for å gå inn i. Bistanden kan bidra med å redusere risiko ved bruk av garantier. Dette er derfor en satsing for bistanden framover. En investert bistandskrone i garantier kan gi tjuegangen tilbake i private investeringer, sier Solhjell.

Les mer og last ned rapporten African Energy Outlook 2022.

Fakta om garantier som virkemiddel for økte investeringer i fornybar energi:
  • Under klimatoppmøtet i Glasgow i november lanserte Norge økt støtte til internasjonale garantiinstitusjoner. De skal forsikre næringslivet i deres investeringer i de mest krevende landene. Det er snakk om skreddersydde garantiforsikringer til en samlet verdi av inntil 1,5 milliarder kroner. Slik kan relativt små summer bidra til store klimagevinster innen fornybar energi i verdens fattigste land.
  • Ferske tall fra International Energy Agency (IEA) viser at finansiering er en «missing link» for å øke realiseringen av ren energi i utviklingsland. For å få verdenssamfunnet tilbake på sporet av 1,5-gradersmålet, må årlige investeringer til rene energiprosjekter øke med 4 billioner USD innen 2030.
  • Én bistandskrone til garantier kan ventes å utløse rundt 20 ganger i privat kapital. Det mest effektive virkemiddelet for å mobilisere privat kapital til utviklingsformål er garantier, ifølge tall fra OECD.

 

Se video fra Norad og UDs lansering av garantisatsingen nedenfor.

Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 20.06.2022