Sivilt samfunn: Tildelinger i den norske søknadsrunden

Norad inngår ti avtaler for 220 millioner kroner med norske sivilsamfunnsorganisasjoner i 2021.
Avtalene er på inntil fem år og baserer seg på overordnede vedtak i Utenriksdepartementet og omfattende kvalitetsvurderinger i Norad. Flere ambassader har gitt innspill.
 
Målet er å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land. At sivilsamfunnsorganisasjoner er tilstede lokalt har stor betydning, ikke minst nå under koronapandemien.  
 
- I denne søknadsrunden har det blitt lagt vekt på at støtte til sivilt samfunn skal bidra til at sårbare samfunn får mer motstandskraft til å møte helsemessige, sosiale, politiske og økonomiske konsekvenser av covid-19, sier underdirektør Fredrikke Kilander.

Ti avtaler i 2021

Samlet søknadsbeløp over sivilsamfunnsposten for 2021 var 372 millioner kroner fra 24 organisasjoner. Ti av disse får avtale. Av de øvrige ble noen avslått på formelt grunnlag, mens andre ikke nådde opp i konkurransen.
 
I søknadsrunden har Norad vurdert søkernes lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, kostnadseffektivitet, merverdi og oppnådde resultater. Søknadene har blitt vurdert ved hjelp av verktøyet RAM (Resource Allocation Model). 
 
- I tidligere søknadsrunder har det vært noe økning i budsjettet og dermed rom for økning til organisasjoner som scorer høyt, mens dette i begrenset grad har vært mulig i årets runde, forteller Kilander, og fortsetter:
 
- Selv om tildelingen ikke er økt, er alle organisasjoner med god score videreført på nesten samme nivå i 2021 som i 2020 med enkelte justeringer. 

Norske organisasjoner som har fått innvilget søknader

I alfabetisk rekkefølge.

Organisasjon: Etisk Handel
Avtalebeløp totalt: 15.000.000 kroner
Avtaleperiode: 4 år

Organisasjon: Fairtrade Norge
Avtalebeløp totalt: 10.500.000 kroner
Avtaleperiode: 3 år

Organisasjon: Flyktninghjelpen
Avtalebeløp totalt: 20.000.000 kroner
Avtaleperiode: 1 års forlengelse Mali

Organisasjon: Hei Verden
Avtalebeløp totalt: 9.750.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: LHL International
Avtalebeløp totalt: 110.250.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: Naturvernforbundet
Avtalebeløp totalt: 32.000.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: Norges Speiderforbund
Avtalebeløp totalt: 1.800.000 kroner
Avtaleperiode: 3 år

Organisasjon: Røde Kors
Avtalebeløp totalt: 365.750.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Organisasjon: Utviklingsfondet
Avtalebeløp totalt: 313.295.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år
Utviklingsfondet er også tildelt midler på 92.445.000 kroner over Matsikkerhet og landbruksposten. Disse er inkludert i beløpet over.

Organisasjon: WWF Norge
Avtalebeløp totalt: 223.250.000 kroner
Avtaleperiode: 5 år

Publisert 23.04.2021
Sist oppdatert 23.04.2021