Ny organisering av Norad trer i kraft

1. september trer den største omorganiseringen av direktoratet på 15 år i kraft. Nå er Norad organisert etter bærekraftsmålene. Se nytt organisasjonskart og ny ledergruppe.
Norad forvalter i dag halvparten av det norske bistandsbudsjettet, og har ambisjoner om å sette pengene i arbeid gjennom strategisk forvaltning, kunnskapsorientering og nyskaping. Omorganiseringen av Norad som ble varslet tidligere i år, er et virkemiddel for å sette Norads nye strategi ut i livet. 
 

Bærekraftsmål

 
Bærekraftsmålene er rammen for Norads arbeid i årene som kommer, og nettopp derfor er Norad nå organisert tematisk etter de 17 globale målene. 
 
I den nye organisasjonen er fag- og forvaltningskompetansen i Norad integrert, og all tilskuddsforvaltning er samlet i tre fagavdelinger for velferd og menneskerettigheter, klima og miljø, og partnerskap og omfordeling.
 
I tillegg til nye fagavdelinger, er det også opprettet en egen avdeling for kunnskap, som skal jobbe med systematisk kunnskapsforvaltning, bistandsstatistikk og analyse.  
 

Sentral partner

 
Norske og internasjonale partnere har en sentral plass i Norads nye strategi, og samarbeidet vil være høyt prioritert i innsatsen for bærekraftsmålene i årene som kommer. Partnerne våre møter nå et nytt Norad, og enkelte også nye kontaktpersoner og saksbehandlere. 
 
I disse dager går det ut e-post til partnere med informasjon om hvorvidt de beholder nåværende saksbehandler eller er tildelt en ny. I noen tilfeller vil ikke ny saksbehandler være på plass ennå. Arbeidet med å avklare saksbehandleransvaret er en høyt prioritert oppgave. 
 

Ny ledergruppe

 
Med ny organisering følger også en ny sammensetting av Norads ledergruppe. Den nye ledergruppen til Norad-direktør Bård Vegar Solhjell består nå av syv avdelingsdirektører.  
 
  • Martha Haukaas, avdeling for kommunikasjon
  • Stig Traavik, avdeling for klima og miljø
  • Paul Fife, avdeling for velferd og menneskerettigheter
  • Per Fredrik Pharo*, avdeling for partnerskap og omfordeling
  • Håvard Mokleiv Nygård, avdeling for kunnskap
  • Rannveig Rajendram, avdeling for virksomhetsstyring
  • Liv Sigurdsson, avdeling for organisasjonsutvikling
*Per Fredrik Pharo har på nåværende tidspunkt ikke tiltrådt i Norad. Inntil videre fungerer Heidi Sandvand Hegertun som avdelingsdirektør. 
 
Lederne av avdeling for evaluering og den nyopprettede internrevisjonen i Norad inngår ikke i Norads ledergruppe. Svend Thorleif Skjønsberg leder internrevisjonen, mens Siv Lillestøl fungerer som leder av evalueringsavdelingen.
Publisert 01.09.2021
Sist oppdatert 01.09.2021