Bærekraftsmålene lyses opp under nattevandring i Bodø i 2017
NY STRATEGI: Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås innen 2030.
Foto: Aleksander Ramsland for Norad

Ny Norad-strategi mot 2030

Med den nye strategien, «Norad for fremtiden», vendes blikket mot 2030 og bærekraftsmålene blir rettesnoren.

«Vi er alle utviklingsland» sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte Norges oppfølging av bærekraftsmålene i 2016.

I den nye strategien er nettopp bærekraftsmålene rammen for arbeidet Norad gjør.

Målene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia – i Norge og i alle land.

- Den store fremgangen vi har sett i verden de siste 30 årene har bremset opp, og med covid-19 rammes mange flere også av fattigdom og sult. Den sosiale ulikheten øker. Samtidig truer de menneskeskapte klimaendringene hele vår eksistens. Vi må sette alle kluter til for å nå bærekraftsmålene – verdens viktigste mål! Sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Strategien i et nøtteskall

Norads strategi mot 2030 er kort fortalt at:

  • Bærekraftsmålene er rammen for Norads arbeid. Vi skal bidra til at målene nås!
  • Vår primære oppgave er å sette penger i arbeid sammen med partnere.
  • Arbeidet må bygge på kunnskap og innsikt – fakta skal ha makta.

- Med denne strategien har vi tydeliggjort hva vi skal oppnå og hvordan vi skal f å det til. Den er et essensielt verktøy for å manøvrere mot 2030, sier Solhjell.

Fem utviklingsområder

Arbeidet med strategien har identifisert fem områder hvor Norad må endre seg som organisasjon for å lykkes nå målene. De fem områdene er:

  1. Sette penger i arbeid på en mer strategisk måte
  2. En sentral partner innen bærekraftig utvikling
  3. Bidra til en grønnere verden
  4. Være nyskapende i utviklingen av bistanden
  5. Styrke og systematisere utvikling, deling og bruk av kunnskap i Norad

For best mulig måloppnåelse har Norad prioritert flere initiativ for de ulike områdene de første 18 månedene av strategiperioden. De fem utviklingsområdene skal gjennomgås og revideres jevnlig i løpet av strategiperioden mot 2030.

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 16.03.2021