Møt Norges ambassadører

Norad arrangerer igjen landmøter. Over sommeren blir det mulig å møte et knippe av Norges ambassadører digitalt. I 2021 inviterer Norad til landmøter med ambassadørene i Etiopia, DR Kongo, Mali og Myanmar.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber her landene eller andre interesserte til å møte den norske ambassadøren og andre aktører som jobber i landene.

Landmøtene er uformelle, en anledning til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Datoer:

  • 23. august: Landmøter for Myanmar 11.30 og DR Kongo 14.00
  • 24. august: Landmøte for Etiopia 10:00
  • 25. august: Landmøte for Mali 10.00

Oppdatering på dagens politiske situasjon

Ambassadørene gir oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Vi deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører i landene bør kjenne til.

Det blir i tillegg presentasjoner ved innledere fra organisasjoner, privat næringsliv eller akademia.

Bedre resultater

Landmøtene er en arena som skal bidra til bedre forståelse av landenes reelle utviklingsbehov. Det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere hvordan vi kan få bedre resultater av samlet norsk innsats. Vi tar utgangspunkt i Norges rolle i landet med fokus på sivilt samfunn, privat næringsliv og andre sentrale aktører.

Ytterligere informasjon om hvert enkelt møte og påmelding blir tilgjengelig på norad.no fra midten av juli.

Publisert 25.06.2021
Sist oppdatert 25.06.2021