Møt Norges ambassadører

Norad arrangerer igjen landmøter. Over sommeren blir det mulig å møte et knippe av Norges ambassadører digitalt. I 2021 inviterer Norad til landmøter med ambassadørene i Etiopia, DR Kongo, Mali og Myanmar.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber her landene eller andre interesserte til å møte den norske ambassadøren og andre aktører som jobber i landene.

Landmøtene er uformelle, en anledning til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Datoer og påmelding:

Landmøtene er åpne for alle interesserte, men for å kunne følge landmøtene må du være påmeldt. Bruk påmeldingsskjemaene over for å melde deg på de ulike landmøtene.  

Oppdatering på dagens politiske situasjon

Ambassadørene gir oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Vi deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører i landene bør kjenne til.

Det blir i tillegg presentasjoner ved innledere fra organisasjoner, privat næringsliv eller akademia.

Bedre resultater

Landmøtene er en arena som skal bidra til bedre forståelse av landenes reelle utviklingsbehov. Det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere hvordan vi kan få bedre resultater av samlet norsk innsats. Vi tar utgangspunkt i Norges rolle i landet med fokus på sivilt samfunn, privat næringsliv og andre sentrale aktører.

Publisert 25.06.2021
Sist oppdatert 28.07.2021