Styrket norsk bistand til hav

Norges havsatsning er stor og favner bredt. Norad har for første gang samlet hele mellom to permer – i en egen havrapport som deler både resultater og nye utviklingsområder.

Uten et sunt og rent hav vil vi ikke nå bærekraftsmålene innen 2030. Mer enn tre milliarder mennesker er direkte avhengige av havet som kilde til mat, jobb og energi. Samtidig transporteres 90 prosent av alle handelsvarer over maritimt farvann. Vi er alle avhengige av havet.

Menneskelig aktivitet bidrar til å skade maritime økosystemer. Kombinasjonen av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, overutnyttelse av ressurser og forurensning, truer havene.

Oversikt over programmer

Norges havsatsning er stor og favner bredt. Våre aller første bistandsprosjekter, som ble gjennomført like etter krigen, var innen maritim sektor. Dette er likevel den første rapporten som viser den fulle bredden av norsk havbistand.

Rapporten presenterer arbeid innen programmene Hav for utvikling, Fisk for utvikling, Bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast, mat fra havet, Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED), Green Voyage, Blue Justice, samt prosjekter med sivilsamfunn og privat sektor.

Programmene og prosjektene dekker temaer fra bekjempelse av ulovlig fiske til grønn shipping til marin forsøpling, og mye mer.

Rapporten viser også oversikt over aktuelle partnere og land for 2020.

Bærekraftige hav

Havmeldingen fra 2017 har tre satsningsområder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og bærekraftig blå økonomi i utviklingspolitikken.

Påfølgende år lanserte statsminister Erna Solberg Havpanelet, det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Havpanelet består av regjeringssjefer fra 14 kyststater. Ambisjonen er at Norges internasjonale havsatsing skal bidra til et sunt havmiljø og en bærekraftig havøkonomi.

Norads nye havrapport deler hvordan kunnskapsprogrammer som Hav for utvikling og Fisk for utvikling, samt andre initiativer i regi av norske institusjoner underbygger havsatsingen.

Publisert 13.10.2021
Sist oppdatert 13.10.2021