Bedriftsstøtteordning bidrar til å skape arbeidsplasser og bærekraftig utvikling i lavinntektsland

Norad inngår nå 22 nye avtaler for til sammen 40 millioner kroner gjennom vår bedriftsstøtteordning for private selskaper som ønsker å satse på næringsutvikling i lavinntektsland. Målet er å bidra til jobbskaping og bærekraftig utvikling.

Ordningen er svært populær blant bedrifter som ønsker å investere i utviklingsland, blant annet fordi Norad bidrar til en betydelig risikoavlastning. Norad gir tilskudd til forundersøkelser, opplæringstiltak, grunnlagsinvesteringer og innen IKT og fornybar energi, også pilotprosjekter.

– Målet er økt eksport av varer og tjenester, økt tilgang til pålitelig bærekraftig energi, redusert utslipp fra energisektoren i utviklingsland og – ikke minst - jobbskaping, sier fungerende underdirektør Kim Kristmoen i Norads næringsseksjon.

Mange tusen jobber

Norad mottok i denne runden 113 søknader for til sammen litt over 1,1 milliarder kroner. Det har med andre ord vært stor konkurranse, og det er strenge krav til prosjektene som nå får støtte. Søkerne må dokumentere at de har evne til å gjennomføre hovedinvesteringen tilknyttet tilskuddssøknaden, både finansielt og administrativt.

– Hvis prosjektene vi støtter realiseres, vil Norads bidrag på 40 millioner direkte bidra til å skape mer enn to tusen faste arbeidsplasser. Støtten fra Norad vil også utløse private investeringer på 450 millioner kroner. Dette beløpet vil økes ved videre oppskalering av prosjektene, og vi ser et potensial til å skape over 10.000 flere arbeidsplasser, sier Kristmoen.

Papirgjenvinning og mobilbaserte banktjenester

Et papirgjenvinningsprosjekt i Etiopia er blant prosjektene som fikk støtte i denne runden. Målet med prosjektet er å femdoble innsamlingskapasiteten av papir til gjenvinning i Etiopia, og med dette skape 500 faste arbeidsplasser.

Et annet prosjekt jobber med å legge til rette for kvalitetsmessig oppdrett av ferskvannsfisken tilapia i Ghana. Prosjektet vil skape 190 faste arbeidsplasser fra starten, og 1400 faste arbeidsplasser når fabrikken har nådd full kapasitet.

Videreutvikling av en app som tilbyr mobilbaserte banktjenester i Afrika er også et av prosjektene som får Norad-støtte. Prosjektet har betydning for over 700.000 mennesker i Afrika.

Disse tre prosjektene har fått tildelt rundt to millioner norske kroner hver.

– Dette er gode eksempler på hvordan næringslivet, med litt hjelp fra bistandsapparatet, kan skape mange arbeidsplasser og mobilisere betydelige summer med privat kapital. Ordningen viser at mye kan oppnås med relativt lite penger, og ikke minst at næringslivet er klar og villig til å investere i lavinntektsland, ofte med store beløp, bare de får litt drahjelp i begynnelse i form av risikodeling og risikoavlastning, avslutter Norads underdirektør, sier Kristmoen.

Bidrar til bærekraftsmålene

Prosjektene som får Norad-støtte kan få viktige ringvirkninger i samfunnet, understreker Norads underdirektør. To av energiprosjektene som er innvilget vil for eksempel kunne forsyne over 35.000 mennesker med stabil, fornybar strøm utenfor strømnettet.

– En slik energiforsyning har også stor positiv betydning for næringsutvikling både lokalt og regionalt, og bidrar til oppnåelsen av bærekraftsmålene, påpeker Kim Kristmoen.

Alle prosjektene bidrar til på hvert sitt vis til arbeidet for å nå de globale målene inne 2030; Det kan være gjennom å øke lokal resirkuleringskapasitet og bidra til mindre forsøpling i store byer. Det kan være gjennom å øke matproduksjon og eksport av fisk fra nye regioner, som bidrar til bærekraftig matproduksjon. Eller det kan være å gi mennesker tilgang til moderne finanstjenester, som bidrar til å gi flere mennesker finansieringsmuligheter, som de ellers ville ikke fått gjennom tradisjonelle banker.

Søknadene er vurdert av en komité, som vurderer hver søknad ut fra klare kriterier om hvor godt de bidrar til ordningens formål. Fagavdelinger i Norad, Innovasjon Norge, og ambassadene har bidratt med faglige innspill til komiteen.

Disse får tilskudd

Oversikten viser navn på bedrift, land og tema for prosjektet, samt hvor mye bedriften mottar og hvorvidt de har mottatt støtte tidligere. 

 • Oxyvision AS – Ghana – Landbruk – 3 mill. (tidligere støttemottager)
 • Hauge Aqua AS – Rwanda – Fisk – 1,5 mill.
 • Tropiq AS – Colombia – Landbruk – 1 mill.
 • W. Giertsen Energy Solutions AS – Regional Afrika – Energi 3 mill. (tidligere støttemottager)
 • Grupo Arlo S.A.S – Colombia – IKT/Digitalisering – 1,5 mill.
 • GC Rieber Compact AS – Sør Afrika – Industri/Multisektor – 2,5 mill. (tidligere støttemottager)
 • Redox AS – Colombia – Landbruk – 3,4 mill. (tidligere støttemottager)
 • CodeIT AS – Vietnam – IKT/Digitalisering – 2,3 mill. (tidligere støttemottager)
 • Powergen Ltd – Sør-Sudan – Energi – 1,8 mill. (tidligere støttemottager)
 • Eyasys AS – Regional Afrika – Business – 2 mill. (tidligere støttemottager)
 • Penda Manufacturing Plc – Etiopia – Industri/Multisektor – 2 mill. (tidligere støttemottager)
 • Kverneland Næringspark AS – Etiopia – Industri/Multisektor – 0,7 mill.
 • Recruitment Manager AS – Colombia – IKT/Digitalisering – 1,5 mill. (tidligere støttemottager)
 • Norsk Solar AS – Global – Energi – 3 mill. (tidligere støttemottager)
 • Empower New Energy AS – Regional Afrika – Energi – 0,9 mill. (tidligere støttemottager)
 • Yara Myanmar Ltd – Myanmar – Landbruk – 0,7 mill.
 • Farmforce AS – Indonesia – Landbruk – 2 mill. (tidligere støttemottager)
 • Equinor ASA – Vietnam – Energi – 5 mill.
 • Empower AS – Regional Afrika – IKT/Digitalisering – 1,8 mill.
 • Cambi Group AS – India – Energi – 2,8 mill. (tidligere støttemottager)
 • Blockbonds AS – Regional Afrika – Bank/Finansielle tjenester – 2,4 mill.
Publisert 03.06.2021
Sist oppdatert 03.06.2021