Norsk støtte til sivilsamfunns-organisasjoner har blant annet bidratt til å styrke urfolks rettigheter i Amazonas. Bildet er fra landsbyen Mauratio og elva Demerara, øst i Guyana. Verdens naturfond (WWF) er i landsbyen for å gi opplæring til lokalbefolkningen i hvordan de skal overvåke regnskogen. Foto: Ken Opprann.

Vi støtter sivilsamfunnets kamp for regnskogen

Sivilsamfunnet spiller en sentral rolle i overvåking og bevaring av regnskogområder. Frivillige organisasjoner er også viktige når det gjelder å påvirke politikk, beskytte urfolks rettigheter, mobilisere næringsliv og holde myndigheter ansvarlige.

Derfor utlyser Norad nå nye midler som støtter sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid for å bevare regnskog. Norad oppfordrer frivillige organisasjoner til å søke om støtte til prosjekter som fører til redusert avskoging og en bærekraftig utvikling i utviklingsland med tropisk regnskog.

– Sivilt samfunn bidrar til å bevare tropisk skog både ved å avdekke og overvåke aktiviteter som fører til ulovlig avskoging og ved å støtte insentiver for at myndigheter, næringsliv og finanssektoren skal føre politikk og drive virksomhet som ikke har negativ effekt på regnskogen, sier Wenche Fone, direktør for avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Tilskuddsordningen er en viktig del av regjeringens internasjonale klima- og skogsatsning, som hvert år bevilger opp mot tre milliarder kroner til arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+).

Skogsatsingen skal bidra til et stabilt klima, bevaring av naturmangfold og bærekraftig utvikling. Bærekraftig skog- og arealforvaltning i utviklingsland samt redusert press på tropiske skogareal fra globale markeder er viktige komponenter i dette arbeidet.

Norad forvalter tilskuddsordningen til sivilt samfunn under klima- og skoginitiativet, og det har så langt vært fire utlysninger de siste ti årene. Den nye utlysningen er for perioden 2021-2025.

I inneværende periode  ble 39 prosjekter støttet gjennom ordningen.

– Støtten gjennom klima og skoginitiativet til sivilt samfunn har blant annet bidratt til å styrke urfolks rettigheter og deres mulighet for å kontrollere egne naturressurser og inntekter, sier Wenche Fone. 

– Dette har igjen bidratt til økt bevaring av tropisk skog, understreker hun.  

Organisasjoner som søker prosjektstøtte for perioden 2021-2025 må fokusere på ett eller flere av fokusområdene i utlysningen. Disse kan leses i sin helhet i utlysningsteksten i tilskuddsportalen grants.mfa.no.   

Søknadsfrist er utsatt til 19. mai 2020.

Også i Indonesia har norske skogmidler støttet en rekke lokale organisasjoner i deres arbeid for å bevare regnskogen, blant annet gjennom overvåking, politisk påvirkningsarbeid og styrking av urfolks rettigheter. På bildet: Mr. Bisiri fra DWIMA group foran et av de majestetiske trærne inne i regnskogen. Foto: Ken OpprannPublisert 30.01.2020
Sist oppdatert 30.01.2020