Rekordhøy bistand fra Norge til fattige land

Norge ga rekordhøye 37,8 milliarder norske kroner i bistand i 2019. Dette er det største norske bistandsbudsjettet noensinne – målt i kronebeløp.

Internasjonal bistand generelt økte i 2019. Tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at Norge var et av landene med størst økning i bistanden fra 2018 til 2019.

Torsdag 16. april la OECD frem de foreløpige tallene for offisielt utviklingssamarbeid (ODA) for medlemslandene av OECDs utviklingskomite (DAC). Medlemslandene i DAC ga totalt 152,8 milliarder dollar i offisiell utviklingsbistand i 2019.

Målt i milliarder dollar var USA det største giverlandet i 2019 (34,6 milliarder dollar), etterfulgt av Tyskland (23,8 milliarder dollar), Storbritannia (19,4 milliarder dollar), Japan (15,5 milliarder dollar) og Frankrike (12,2 milliarder dollar). Til sammenligning utgjorde den norske bistanden 4,29 milliarder dollar.

Nådde prosentmål

I 2019 utgjorde norsk bistand 1,02% av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge er ett av fem giverland som nådde FN-målet om 0,7 prosent av BNI til bistand i fjor. Norge har nådd dette målet årlig siden 1976. Samlet sett ga de 29 medlemslandene av DAC 0,30 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) i bistand i 2019, ned fra 0,31 prosent året før.

Norad har ansvar for å samle og kvalitetssikre norsk bistandsstatistikk. Full oversikt over den norske bistandsstatistikken slippes i statistikkportalen på norad.no tirsdag 19.mai. Da planlegger Norad å presentere statistikken i et større digitalt arrangement.

- Bistandsstatistikken viser tydelig hvor norske midler går. Det er en gullgruve for alle som er opptatt av bistand og utvikling. Vi planlegger nå et arrangement som alle vil kunne være med på, hvor vi forteller historiene bak statistikken. Hvordan har utviklingen vært i verden de siste årene? Hvilke trender preger partnerlandene våre? Jeg gleder meg veldig til å kunne dele disse historiene med flere, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Publisert 16.04.2020
Sist oppdatert 16.04.2020