Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring tredje kvartal 2020

Norads varslingsteam har i perioden 1.juli – 30. september 2020 mottatt 15 varsler for utredning, hvorav det pr. 30 september er opprettet åtte varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet 14 saker, hvorav fem med reaksjon.

  • Totalt tilbakebetalt til Norad i perioden er 1,789,177 norske kroner.
  • Totalt tilbakebetalt til prosjekt i samme periode er 34,327 kroner.
  • Ingen av sakene med reaksjon gjaldt midler fra Klima- og miljødepartementet.

Se detaljer for de ulike sakene med oversikt over prosjekter med reaksjon på regjeringen.no

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 21.10.2020
Sist oppdatert 21.10.2020