Martha Haukaas begynner som kommunikasjonsdirektør i Norad 5. august 2020, etter fire år som kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen Virke.

Ny kommunikasjonsdirektør i Norad

Martha Haukaas er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Virke og har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn fra flere sektorer.

– Jeg kan  ikke tenke meg noe mer meningsfylt og viktig akkurat nå enn å være med og bidra til å skape engasjement rundt bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse, sier Martha Haukaas.

Haukaas har en master i statsvitenskap og bachelor i kultur og samfunnsvitenskap fra universitetet i Oslo. Ved siden av sin kommunikasjonsfaglige bakgrunn har hun erfaring fra FN-sekretariatet i New York, Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Buenos Aires.

Å kunne bidra til å fremme internasjonalt samarbeid og globale løsninger var et sentralt motiv for å søke jobben som kommunikasjonsdirektør i Norad, understreker hun.

– Koronapandemien viser for alvor at vi lever i et globalt fellesskap hvor vi må samarbeide internasjonalt for å skape trygge og stabile samfunn. I norsk sammenheng spiller Norad en nøkkelrolle her. Direktoratet har også et enormt viktig kommunikasjonsoppdrag når det gjelder å spre kunnskap og skape engasjement om internasjonale spørsmål, sier Haukaas.

Martha Haukaas tiltrer i stillingen 5. august.

– Jeg gleder meg til å lære av de flinke folka i Norad, og håper vi på det tidspunktet faktisk vil møtes på kontoret, sier hun.

Norads direktør Bård Vegar Solhjell ser fram til å få en ny kollega og støttespiller, forhåpentligvis i femte etasje i Bygdøy allé 2 – om ikke Norads medarbeidere fremdeles må utføre sine oppdrag fra hjemmekontor.

– Jeg gleder meg til å ønske Martha velkommen til Norad. Vi står i en krevende tid med globale utfordringer, og utviklingssamarbeidet er et sentralt norsk verktøy for å skape globale løsninger. Martha er rett person til å ta Norads viktige kommunikasjonsoppdrag videre, sier Norad-direktøren.

Publisert 30.04.2020
Sist oppdatert 30.04.2020