Ledig stilling: Kommunikasjonsdirektør i Norad

Norad søker ny avdelingsdirektør som skal lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen.

Om stillingen:

Norad har et unikt kommunikasjonsmandat der vi skal bidra til økt kunnskap og engasjement rundt norsk utviklingspolitikk og FNs bærekraftmål i befolkningen, samt formidle resultater av norsk bistand.

Kommunikasjonsavdelingen har hovedansvaret for Norads eksterne kommunikasjon og kampanjevirksomhet, presse og sosiale medier samt ledelse for innholdsproduksjon for web og SoMe. Avdelingen har seks medarbeidere.

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

 • Lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen hvor du har personal-, resultat- og budsjettansvar
 • Lede kommunikasjonsavdelingens arbeid med å utvikle og implementere en kommunikasjonsstrategi i tråd med Norads overordnede strategi og fornye arbeidet med massekommunikasjon i tråd med Stortingets mandat.
 • Lede arbeidet med å styrke det daglige kommunikasjonsarbeidet
 • Ansvar for Norads eksterne og interne kommunikasjonskanaler, mediehåndtering samt tilrettelegging av møteplasser for utviklings- og bistandsfaglig debatt
 • Gi kommunikasjonsfaglige råd og bistand til direktør og ledergruppe
  Bidra til Norads totale måloppnåelse gjennom aktiv deltakelse i ledergruppen 
 

Kvalifikasjoner:

 • Masterutdanning/tilsvarende, fortrinnsvis innen kommunikasjon og/eller samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere utdanningskravet 
 • Ledererfaring fra tilsvarende stilling i virksomhet i privat, offentlig eller ideell sektor 
 • Erfaring fra strategisk endringsarbeid fra et kommunikasjonsfaglig ståsted 
 • Forstå politiske beslutningsprosesser og ha innsikt i rollen til offentlig sektor 
 • Bistandspolitisk interesse og samfunnsengasjement 
 • Erfaring fra mediehus eller kommunikasjonsbyråer er en fordel 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Du:

 • har bred erfaring fra strategisk kommunikasjonsjobbing 
 • har erfaring med å lede endringsarbeid
 • er en relasjonsbygger, både internt og eksternt 
 • er trygg i lederrollen 
 • har stor gjennomføringsevne 
 • er strategisk klok 
 • har politisk teft 

Vi:

 • tilbyr en spennende stilling som er profilert og synlig med bred kontaktflate både internt og eksternt 
 • har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • jobber med et viktig samfunnsoppdrag  
 • har mange spennende utviklingsprosjekt 
 • tilbyr fleksibel arbeidstid 

Kontaktinformasjon:

Stillingen er fast og lønnes i stillingskode 1060 avdelingsdirektør, lønnstrinn 85-94 (934.800 – 1.152.500) avhengig av kompetanse og erfaring. Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring.  
 
Ved spørsmål om stillingen eller ønske om ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt Mercuri Urval ved Bjørn M. Godsveen tlf. 975 59 063 eller Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036, eller seniorrådgiver i Norad, Marion Hinna Josefsen, tlf. 462 27 398. 

Søk på stillingen snarest, innen 08.mars 2020.

Norad er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Om Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater.

I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Publisert 22.02.2020
Sist oppdatert 22.02.2020