Utvider samarbeid for å styrke havforvaltning i utviklingsland

Norad inngår en fireårig samarbeidsavtale med FNs havrettskontor (DOALOS).

FNs havrettskontor har ansvar for å styrke respekt for og gjennomføring av Havrettskonvensjonen. DOALOS arbeider aktivt for at utviklingsland skal styrke egen havforvaltning og utnytte egne marine ressurser. Implementering av havretten er sentralt i norsk havpolitikk.

Bærekraftig havforvaltning

Samarbeidet omfatter en serie kapasitetsbyggingstiltak som skal bidra til å bygge bærekraftig havøkonomi i samarbeidslandene - gjennom styrket implementering av Havrettskonvensjonen.

Opplæringen baseres på landenes etterspørsel og konkrete behov. De innledende aktivitetene i prosjektet fokuserer på små øystater i Stillehavet, land i Karibien, afrikanske kyststater og Den afrikanske union. Regionalt samarbeid står sentralt.

Prosjektet skal styrke samarbeidslandenes juridiske rammeverk for bærekraftig havøkonomi. Dette skal bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål gjennom bærekraftig havforvaltning for å sikre at havet kan bidra med bl.a. mat, arbeidsplasser og energi.

Hav for utvikling

Støtten på 20 millioner kroner over en fire års periode er en del av bistandsprogrammet Hav for utvikling (Hfu). Programmet som er under etablering, ble lansert i 2019 for å styrke Norges havsatsing i utviklingssamarbeidet. Hav for utvikling skal bidra til en styrket, bærekraftig og inkluderende havøkonomi i samarbeidslandene.

Kjernen i programmet er institusjonssamarbeid med utveksling av erfaring og kompetanse mellom offentlige institusjoner i samarbeidslandene og Norge. Samarbeidsavtalen som nå en inngått med DOALOS, er en av flere avtaler med multilaterale organisasjoner som er planlagt under Hav for utvikling-programmet.

Publisert 02.10.2020
Sist oppdatert 02.10.2020