Foto: Ken Opprann

God kommunikasjon er livsnødvendig under pandemier

Nettopp hvordan råd formidles til befolkningen under kriser kan ha stor betydning for hvorvidt rådene følges, viser tidligere evalueringer. Denne kunnskapen er viktig å bygge på under koronapandemien.

Evalueringsavdelingen i Norad og Folkehelseinstituttet samarbeider om å videreformidle kunnskap fra forskning og evaluering om hvordan myndigheter og organisasjoner kan gi god kommunikasjon til befolkningen i utviklingsland under en pandemi. Dette er samlet i to notater med råd om god kommunikasjon om vaksinasjon for bistandsorganisasjoner.

En tidligere evaluering fra 2016 av UNICEFs ebola-respons i Vest-Afrika viser tydelig at hvordan man kommuniserer med befolkningen under en epidemi kan ha stor betydning for om befolkningen lytter til rådene. Det er derfor helt sentralt at informasjonskampanjer om vaksiner tar hensyn til kunnskap fra eksisterende forskning og evaluering. Det holder ikke bare med informasjon om hvordan enkeltpersoner får vaksiner, man må også gi god informasjon om hva vaksinering innebærer.

Lærdommer fra tidligere kampanjer

I notatet lister forskerne noen punkter om hva som er viktig å vurdere og inkludere i planlegging av kommunikasjonen om vaksiner: 

  • Identifisere og adressere bekymringer og misoppfatninger om sykdommen og vaksinen.
  • Gi informasjon som folk stoler på og oppfatter som troverdig.
  • Sørge for at informasjon om selve vaksinen er lett tilgjengelig. Informasjonen bør inkludere hvordan vaksinen er utviklet, hva den inneholder, effekten og sikkerheten ved vaksinasjon, samt bakgrunnen for beslutningen om å anbefale vaksinen.
  • Gi forståelig, konsistent og lett tilgjengelig informasjon til rett tid, hvor man er åpen om grunnlaget – også til grupper som ikke er lette å nå.
  • Sørge for god informasjon om hvor man kan få vaksine og om hvordan vaksineringen foregår.

Covid-19 har bidratt til at en stadig flere tar i bruk digitale hjelpemidler. Samtidig er det begrenset kunnskap om effekten av digitale kampanjer.

- Her er resultatene blandede. Ikke alle tiltak er like effektive, men vi vet at mobilmeldinger kan øke vaksinasjonsgrad. Samtidig er det mer usikkerhet knyttet til annen digital kommunikasjon, forteller Ida Lindkvist.

Hun oppfordrer organisasjoner som tar i bruk digitale virkemidler i kommunikasjon til å evaluere effekten underveis.

- Det er også spesielt viktig å ta hensyn til lokale forhold og kontekst når man utvikler kommunikasjonskampanjer. Man bør også vurdere om hvorvidt digitale kampanjer sikrer rettferdig tilgang til vaksinasjon. Alle grupper vil ikke ha lik tilgang til digitale kommunikasjonsformer, fortsetter hun.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 18.12.2020