Covid-19: Slik jobber Norad

Covid-19 har store globale konsekvenser. Utviklingssamarbeidet påvirkes i stor grad av det som skjer og Norad følger situasjonen tett.

Det er en stor internasjonal solidaritetsdugnad som nå pågår – der hovedhensikten med alle nasjonale tiltak er sammen å begrense smitte for å beskytte de svakeste.

- Dette påvirker Norads arbeid og alle våre samarbeidspartnere. Vi vil sterkt oppfordre alle våre partnere å følge nasjonale myndigheters klare føringer. Å forhindre smitte, samt hensynet til liv og helse er det viktigst nå. Tusen takk til alle som nå bidrar med livsviktig arbeid for å begrense smitte globalt og lokalt, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

Norads arbeid

Regjeringen har iverksatt sterke tiltak for å begrense smitte av koronavirus. Derfor jobber alle Norads ansatte hjemme.

Norad har beredskap slik at kritisk viktige tjenestene våre går som normalt, men vi må være forberedt på at mindre kritiske prosesser kan bli forsinket. Se hvilke tiltak som er gjort og hvordan vi jobber fremover:

  • Alle Norad-ansatte jobber hjemmefra.
  • Alle Norads reiser i nærmeste fremtid er avlyst, og pågående reiser er avbrutt.
  • Norske karantenebestemmelser gjør at Norads kapasitet er noe redusert, men vi jobber for å på sikt normalisere situasjonen – i en unormal situasjon.
  • Alle møter og arrangementer i Norad er enten avlyst, utsatt eller finner sted digitalt. Det jobbes med å få på plass digitale møteplattformer for arrangementer.
  • Du kan fortsatt kontakte oss via sentralbordet 23980000, men gitt at alle jobber hjemme anbefaler vi å ta kontakt via e-post. Kontaktskjema til alle avdelinger og ansatte finner du via organisasjonskartet vårt.

Tilskuddsutbetalinger har nå høy prioritet fra Norads side. Vi vet at mange av tiltakene våre partnere gjennomfører, er viktigere enn noen gang. For pågående og planlagte tilskuddsutlysninger jobbes det med å se på tilpasninger for aktuelle ordninger som følge av dagens situasjon. Mer informasjon vil komme.

Avslutningsvis oppfordrer vi igjen alle våre partnere å følge nasjonale myndigheters klare føringer, der liv og helse er viktigst.

Publisert 16.03.2020
Sist oppdatert 16.03.2020