Covid-19: Økt fleksibilitet for sivilt samfunn

Utenriksdepartementet og Norad gjør flere justeringer for sivilt samfunn, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.

- Arbeidet sivilsamfunnsorganisasjoner gjør er nå viktigere enn noensinne. Som givere vil vi støtte dette og innfører en rekke tiltak for økt fleksibilitet, forteller avdelingsdirektør Wenche Fone, i Norads avdeling for sivilt samfunn og privat sektor.

Tiltakene følger opp beslutningen fra utviklingsministeren om å fjerne egenandelskravet på ti prosent for 2020 for bistandsorganisasjoner som har behov for det. Bakgrunnen er en mer krevende finansiell situasjon.

Endringer:

  • Organisasjoner som trenger det, fritas fra krav om egenandel i 2020. Tiltaket gjelder de organisasjonene som får støtte fra Norads budsjettpost for sivilt samfunn (kap.post 170.70), og gjelder både nye og allerede inngåtte avtaler.

    Norads tilskudd forblir uendret, men organisasjonenes egenandel kan trekkes fra det samlede budsjettet ved behov. Det er altså ikke snakk om en kompensasjon fra Norad. Reviderte budsjetter uten egenandel må sendes Norad senest sammen med anmodning om andre utbetaling i 2020. Norad vil fortsatt oppfordre organisasjoner som er i stand til det om å bidra med egenandel.

  • Den norske søknadsrunden 2020 ferdigstilles som planlagt, men med noen tilpasninger. Norad legger inn forbehold om endringer som følge av Covid-19 i nye avtaler med organisasjonene.

  • Det gis 20 prosent fleksibilitet på endringer i eksisterende budsjettlinjer uten Norads godkjenning i stedet for 10 prosent som er vanlig i 2020. Norad åpner også for omprioritering av planer, aktiviteter og budsjett i løpende avtaler for nødvendige tilpasninger til konsekvenser av Covid-19. Reviderte planer må sendes Norad til godkjenning, senest sammen med anmodning om andre utbetaling i 2020. Det er fortsatt viktig at organisasjonene prioriterer tiltak hvor de har merverdi og kompetanse.

  • Norad åpner for forlengelse av avtaler som har avtaleperiode som ender i 2020 og 2021 der implementering blir forsinket som følge av Covid-19. Dette er særlig aktuelt ved store forsinkelser. 

Fone oppfordrer berørte organisasjoner til å ta kontakt med deres saksbehandler i Norad.

- Vi vil stå sammen med sivilsamfunnet i en krevende situasjon og vil bidra til at viktig arbeid for verdens fattige fortsetter med stor tyngde, avslutter Fone.

Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 23.03.2020