Studenter ved Gadjah Mada University (UGM) i Indonesia
Foto: Ken Opprann

60 prosjekter mottar støtte til samarbeid innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland

Totalt 60 prosjekter får støtte gjennom NORHED II-utlysningen. Prosjektene dekker bredt både tematisk og geografisk. Intensjonen er å styrke kvaliteten på utdanning og forskning i utviklingsland.

NORHED er Norges flaggskipsprogram for utvikling innen høyere utdanning og forskning. Målet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør, til å kunne produsere utdanning og forskning av høyere kvalitet og større inkludering innen høyere utdanning. Partnerskapsmodellen er basert på samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i utviklingsland.

- Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige aktører for utvikling, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

Høyere utdanning gir unge nødvendige ferdigheter og tankesett som ikke bare er nyttige for å komme i arbeid, men for å adressere de store utfordringene verden står ovenfor. Forskning, forankret i akademisk frihet og kritisk tenkning, produserer ny kunnskap og innovative løsninger som hjelper oss med å forstå hvordan sosiale, politiske og kulturelle endringer finner sted.

Høy konkurranse

Norad mottok 199 søknader innen fristen, hvorav 60 nå tildeltes støtte. Totalt søknadsbeløp er 3,1 milliarder kroner, mens den totale rammen for utlysningen er 1,1 milliard kroner.

- På grunn av høy konkurransen og begrensede midler tilgjengelig har vi dessverre måttet avslå mange sterke søknader, sier Jeanette da Silva, koordinator for NORHED-programmet.

Den nye NORHED II porteføljen dekker bredt tematisk på tvers av alle seks delprogrammene og flere Bærekraftsmål. Et eksempel er et vær-monitoreringsprosjekt i Øst Afrika, som vil gi viktig kunnskap om effekter av klimaendringer på jordbruk og matsikkerhet. Andre eksempler er forskning innen folkehelse i Myanmar, inkluderende E-læringssystemer i Palestina, og urbefolknings universitet i Latin Amerika.

Vurderingsprosessen har vært omfattende, og inkluderer eksterne ekspertpaneler opprettet for hvert av de seks tematiske delprogrammene, samt innspill fra ambassader og fagseksjoner i Norad.

Bredt samarbeid

NORHED II prioriterer 12 partnerland. Disse er alle representert i den nye programporteføljen, med unntak av et prosjekt i Sahel-området. De fleste prosjektene er regionale med omfattende sør-sør-samarbeid. Noen prosjekter dekker til og med flere kontinenter, som et prosjekt med Bangladesh, Nepal, Mosambik og Uganda. Andre prosjekter fokuserer på ett land, men hvor etablerte universiteter samarbeider med yngre og mindre etablerte institusjoner.

Landene som er involvert i flest prosjekter er Uganda, Tanzania, Etiopia og Malawi. I Asia har Nepal fått flest prosjekter, og Colombia i Latin-Amerika. Totalt inkluderer NORHED II-porteføljen 32 land og 100 partnerinstitusjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Norske partnere inkluderer 11 høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav NTNU, UiB, UiO og NMBU er involvert i flest prosjekter.

Norad vil nå initiere dialog med avtalepartnere om prosessen videre for avtaleinngåelse på nyåret 2021.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 18.12.2020