Ny fiskerilov har økt inntektene

I Thang Loi kommune i Vietnam har andelen fattige sunket fra 48 til 18 prosent på kun tre år. Årsaken er et nytt lovverk rundt oppdrett av fisk. Et lovverk støttet av norsk bistand.

Vietnam har lange tradisjoner for fiske, og stadig flere driver med oppdrett av fisk. Men mangel på lover og regler kan skape usikkerhet for oppdretterne og dårlig utnyttelse av fiskeressursene. Det har Pham Van Hoa erfart. Han er en av de mange nye småskalaprodusentene i Vietnam, som har begynt å livnære seg gjennom oppdrett.

Fra fritt vilt til forvaltningsplan

Vietnam_fisk_Ha Long Bay, Ken Opprann
Foto: Ken Opprann

- Fra starten i 2000 hadde jeg omtrent 50 kvadratmeter med oppdrettsbur, forteller Pham Van Hoa, før han fortsetter:

- Vi fant fiskeyngel i havet og drev oppdrett på dem. På den tiden hadde vi lite kunnskap om fiskeoppdrett. Vi drev oppdrett på en ustrukturert måte. Vi kunne ankre oppdrettsnettene der vi ville.

For å regulere oppdrettssektoren har Norge gitt juridisk bistand; bidratt med opplæring til vietnamesiske jurister og hjulpet Vietnam med å utvikle en fiskerilov. Loven gir oppdretterne rettigheter til å leie oppdrettsområder, noe de ikke hadde tidligere.

- Nå får vi tildelt spesifikke områder og det fins en generell forvaltningsplan. Folk har blitt sikrere på at investeringer gjøres på et område de har rettigheter til selv, forteller Pham Van Hoa.

Rett til lån med leierettigheter

I Thang Loi kommune, nord i Vietnam, har det vietnamesiske landbruksdepartementet har hatt et prøveprosjekt med leierettigheter på gang siden 2007. De har arbeidet med Kim Ahn, en av de vietnamesiske juristene som har fått opplæring av norske eksperter, og som har vært med å arbeide fram fiskeriloven.

Kommunalleder i Thang Loi kommune, Nguyen Van Tung, forteller at når fiskeoppdretterne får leierettigheter i 20 år og et oppdrettsløyve, er det enklere å låne penger til investeringer med sikkerhet i løyvet. Da kan de også utvide og investere i oppdrettsanlegget sitt.

Fiskeriloven har bidratt til en ekstraordinær velstandsøkning, forteller Nguyen Van Tung.

- Før vi startet prøveprosjektet her levde 48 prosent av innbyggerne under fattigdomsgrensa. Nå lever kun 18 prosent av familiene under fattigdomsgrensa.

Nå kan folk som Pham Van Hoa investere i framtiden.

- Pengene jeg tjener her dekker mer enn det jeg og min kone trenger, så vi kan også hjelpe våre barn og gi utdannelse til våre barnebarn, sier Pham Van Hoa.

Publisert 30.11.2012
Sist oppdatert 16.02.2015