Arbeid mot fattigdom

Det trengs 600 millioner flere arbeidsplasser frem mot 2020. For å nå målet trengs kompetanse, finansiering og energi.