Viktige valg

Stadig flere barn overlever femårsdagen. 9 av 10 begynner på skole. Verden går framover. Norsk bistand bidrar til de gode resultatene.
Publisert 24.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015