De fleste ville overlevd om bare..

99 prosent av kvinnene som dør i forbindelse med graviditet eller fødsel kommer fra utviklingsland. Det kunne vært unngått om de f. eks fikk profesjonell omsorg fra helsepersonell på en klinikk med nødvendig utstyr.