EnPe

Norsk program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning, for utvikling innen energi og petroleum (EnPe 2013-2020).

Programmet er et uavhengig supplement til NORHED-programmet. Programmet finansieres av Norad, og administreres av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Målsetningen med programmet er å styrke kapasiteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i sør slik at de blir i stand til å utdanne flere og bedre kvalifiserte kandidater, og produsere mer og bedre forskning.

Høyere utdanning og forskning er prioriterte områder i norsk utviklingspolitikk.

Kloke, strategiske investeringer i høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland gir resultater i form av sterkere og mer sosialt engasjerte akademiske institusjoner. Slike investeringer har mange fordeler - ikke minst bidrar det til utvikling av et lands akademiske ressurser, arbeidsstyrke, visjonære ledere, likestilling og menneskerettigheter.

På lang sikt kan det bidra til mer forskningsbasert politikkutforming og beslutningstaking, som igjen kan bidra til en bærekraftig utvikling økonomisk, sosialt og miljømessig.

Om EnPe 

EnPe-porteføljen består av ti prosjekter i åtte land: Tanzania, Uganda, Mosambik, Etiopia, Sør-Sudan, Ghana, Nepal og Bolivia.

De norske partnerinstitusjonene er Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Bergen (UiB).

Programstyret for EnPe er oppnevnt av Norad. Programforvaltningen er delegert til NTNU.

Programmet er inne i sin andre fase. Programperioden 2013-2019 har blitt forlenget med ett år til slutten av 2020.

Programmet har et langtidsperspektiv og er basert på likeverdige sør-nord partnerskap. Det støtter utdanning og forskning på bachelor, master, PhD og post-doc-nivå.

Publisert 14.10.2011
Sist oppdatert 19.02.2019