God kvalitet på utdanning i krise

Utdanning som tilbys i krisesituasjoner må være framtidsrettet, relevant og nyttig – også etter at kriser og konflikter er over.

Relevant utdanning innebærer at utdanningen oppleves som nyttig, at lokal kultur, skikker og verdisystemer tas i betraktning, og at også læringsbehov som kan ligge litt fram i tid blir ivaretatt.

Fleksibilitet og alternative løsninger

I land preget av kriser og konflikt er det mange som har falt utenfor skoletilbud over lang tid, noen har aldri gått på skole. Det er viktig at disse også for mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som kan hjelpe dem videre i livet.

Ungdom i slike situasjoner har ofte ikke anledning til å ta del i et vanlig skoletilbud, så det er nødvendig å finne alternative og fleksible løsninger som er tilpasset denne gruppens behov og muligheter.

Godkjente planer og vitnemål

Formell anerkjenning av gjennomført utdanning er som regel en forutsetning for at barn og unge kan fortsette utdanningen i en normal situasjon, og slippe å gå om igjen. Derfor er godkjente læreplaner og vitnemål også viktig i sårbare situasjoner.

Samarbeid med lokalbefolkningen

Skolen drives ikke i et vakuum. Lokalsamfunnet må trekkes inn. Skolekomiteer som består av representanter for lærere, foreldre, elever og andre i det sivile samfunnet kan være nyttige både som støttespillere og som kontrollinstanser.

Der skolen drives for flyktninger eller internt fordrevne, bør også representanter for lokalbefolkningen delta.

Kvalitet

Kvaliteten på utdanningen som gis i kriser og sårbare situasjoner er selvfølgelig en stor utfordring. The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) har utviklet standarder for hvordan man kan sikre best mulig kvalitet i utdanning i krisesituasjoner.

Barn og unge vil ofte gi opp skolegangen, og dermed miste både den beskyttelsen og utviklingsmuligheten som skole kan gi, dersom undervisningen ikke holder god kvalitet eller skolen oppleves som utrygg eller ikke meningsfull.

Sentralt for å oppnå kvalitet i utdanningen er arbeidet med å rekruttere og utdanne lærere. Noen steder er det spesielt viktig å få flere kvinnelige lærere, for å få flere jenter på skole.

Publisert 02.07.2015
Sist oppdatert 02.07.2015