EduApp4Syria

EduApp4Syria er et innovasjonsprosjekt rettet mot å utvikle mobilbaserte læringsapplikasjoner for syriske barn.
Al-Sheikh siblings play the EduApp4Syria game Antura
De er lærevillige, men går ikke på skole
Denne familien flyktet fra Syria da den eldste søsteren skulle begynne på skolen. Nå er hun ti år og kan verken lese eller skrive. Ei heller småsøsknene hennes går på skole.

Anslagsvis 2,8 millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikten som startet i 2011. Mange syriske barn som går på skolen sliter i tillegg med å lære grunnleggende ferdigheter, fordi de har levd under stress over lang tid, eller fordi de undervises på et språk de ikke behersker.

Norge har derfor tatt initiativ til å få utviklet to applikasjoner for smarttelefon som kan hjelpe syriske barn å lære å lese og bedre deres psykososiale velvære.

Appene ble utviklet gjennom en internasjonal innovasjonskonkurranse i samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), partnerskapet All Children Reading: A Grand Challenge for Development, mobiloperatøren Orange og Utdanning i krise-nettverket INEE.

De to vinnerspillene er gratis å laste ned, og har ingen reklame. Klikk på lenkene for å laste ned:

Begge spillene har åpen lisensiering og koden er delt på github.

Det er gjennomført en følgeevaluering som ser på effektene spillene har på læring og psykososial velvære. 900 syriske barn i Jordan deltok i evalueringen, som er finansiert og organisert av All Children Reading: a Grand Challenge for Development. Evalueringen ble publisert i mars 2018: Norskfinansierte mobilspill kan lære syriske barn å lese

Du finner mer informasjon på norad.no/eduapp4syria (engelsk)

Nyhetsarkiv