Innovative læringsmuligheter

Stadig flere mennesker i utviklingsland har tilgang til mobiltelefon og internett. Dette skaper nye muligheter for å bedre tilgangen til informasjon, læringsmuligheter og tjenester for verdens fattigste.

En ny digital verden gir nye muligheter.

Det var 5,1 milliarder mobilbrukere i 2018, ifølge mobiloperatørenes bransjeorganisasjon GSMA. Det gjør mobiltelefonen til det lettest tilgjengelige og mest brukte informasjonsverktøyet i verden.

Digitale muligheter

Mobiltelefoner kan brukes der man befinner seg, er relativt rimelige og enkle i bruk. De er en nødvendighet for å holde kontakt med familie og venner i andre deler av verden, og kan mange steder brukes for å sende og motta penger. 

Gitt den økende rollen mobiltelefonen spiller i folks hverdagsliv, også blant verdens fattigste, så kan den være et godt redskap for å nå marginaliserte husholdninger direkte med informasjon og uformelle læringsmuligheter.

Mobiltelefonen kan også være et viktig redskap for å støtte læreren i administrativt arbeid og i klasserommet. Den kan også brukes for å lagre og formidle læringsinnhold.

De fleste som bruker internett i utviklingsland, gjør det via mobiltelefonen. Men fortsatt anslås det at om lag fire milliarder mennesker i verden ikke er på nett. Kostnader for data og utstyr og mangel på brukerferdigheter er viktige utfordringer.

Kvinner i rurale strøk er blant dem med dårligst tilgang til både mobiltelefon og internett. Samtidig er de også overrepresentert blant grupper som ikke kan lese og skrive.

Hva gjør Norge?

Norad samlet i februar 2017 flere digitale læringsinnsatser innunder prosjektet Digital Empowerment Project. Læringsinnsatsene skal bidra til digital tilgang for verdens fattigste gjennom å styrke

  • leseferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • tilgang til relevant digitalt innhold og tjenester på morsmål/brukte språk

De viktigste innsatsene i prosjektet er per i dag EduApp4Syria og Det globale digitale bibliotek: 

EduApp4Syria er en innovasjonskonkurranse for å få utviklet mobilbaserte læringsapplikasjoner som kan hjelpe syriske barn med å lære å lese på arabisk. Lær mer om spillene Feed the Monster og Antura and the Letters, hvordan konkurransen kom i stand og ble gjennomført her på norad.no: Alt om EduApp4Syria

Med Det globale digitale bibliotek, leder Norge et arbeid for å gjøre kvalitetssikrede læringsressurser for lesing tilgjengelig på en rekke ulike afrikanske og asiatiske språk. Det vil legges stor vekt på at innholdet er i formater som er universelt tilgjengelige og anvendbare for brukere med funksjonsnedsettelser og spesielle behov.

Biblioteket vil kunne være en viktig ressurs både for læringsmateriell i skolen og for å fremme lesing både i hjem og lokalsamfunn. Det globale digitale bibliotek inngår som del av den bredere globale bokalliansen (Global Book Alliance).

Andre innovative utdanningsinnsatser

Læringsspill i Malawi

Et annet eksempel på digitale læringsressurser som støttes av Norge, er et digital spillbasert læringsprosjekt støttet av den norske ambassaden i Malawi. Prosjektet bruker digitale læringsspill på ipad for å fremme grunnleggende lese- og matematikkferdigheter.

Målgruppen er elever i første og andre klasse i Malawi. Prosjektet er i samarbeid med den britiske organisasjonen VSO. Fordelen med denne typen læring, hvor pedagogiske grep er integrert i teknologien, er at barn kan lære med mindre oppfølgning fra voksne.

Visjon 2030

Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014. Det har som overordnet mål å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand, gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger.

The EduApp4Syria games are tested at the home of the Norwegian Prime Minister
Lansering av EduApp4Syria
Anslagsvis 2,8 millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt i landet som startet i 2011. EduApp4Syria er et innovasjonsprosjekt rettet mot å utvikle mobilbaserte læringsapplikasjoner for syriske barn. Lær mer om konkurransen og spillene som er utviklet for å lære barn å lese på arabisk. I forkant av lanseringen av spillene Feed the Monster og Antura and the Letters i 2017, testet kronprinsesse Mette-Marit spillene sammen med statsminister Erna Solberg og daværende utenriksminister Børge Brende.
Publisert 28.06.2015
Sist oppdatert 18.02.2020