Øker satsingen på utdanning i bistand

- Utdanning er en nøkkel til å redusere fattigdom. Regjeringen vil derfor doble innsatsen for utdanning av barn og ungdom i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt. Det vil være spesielt viktig for oss å bidra til at flere jenter får utdanning, sier statsminister Erna Solberg.
Statsministeren Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende besøkte Brannfjell ungdomsskole for å legge frem den nye stortingsmeldingen om global utdanning.
Foto: Synne Bjørå/Utenriksdepartementet

Fredag 13. juni la hun frem stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling» sammen med utenriksminister Børge Brende på Brannfjell ungdomsskole i Oslo.

Utdanning skal løftes som en politisk prioritering. Alle har rett til utdanning, og utdanning er viktig for å skape samfunn, understreker statsminister Erna Solberg.

I dag begynner ni av ti barn skole. De ti prosentene av verdens barn som fortsatt ikke går på skole, er de mest utsatte.

Halvparten av dem går ikke på skole på grunn av konflikt eller krise. En betydelig andel av dem har nedsatt funksjonsevne, mens i mange land har ikke jenter like utdanningsmuligheter som gutter.

God skole

I forkant av besøket har elever ved Brannfjell reflektert over betydningen av utdanning – og en god skole.

- En god skole for meg, er gode lærere, godt klassemiljø, at elevene behandler hverandre med respekt, begynner Maria Øyen Langfeldt i klasse 10F.

- Man må også føle seg trygg, skyter Oda Johnsen Christensen (10F) inn.

Det er vanskeligere å lære om man ikke trives, fortsetter Maria, og forteller at hun trives godt på Brannfjell skole.

- Mange av vennene mine går her, jeg er veldig fornøyd med lærerne, og det er et godt læringsmiljø.

Selv om mange barn begynner på skolen, er det ikke alle som lærer så mye. 250 millioner av 650 millioner barn i skolealder lærer verken å lese, skrive eller regne. Læreren er den viktigste faktoren for at elever skal kunne lære. Frem mot år 2015 er det behov for 5,2 millioner flere lærere i grunnskolen på verdensbasis.

Kristoffer Nygren og Emil Hægermark med den rykende ferske stortingsmeldingen om global utdanning.
Foto: Synne Bjørå/Utenriksdepartementet

Aktuelle problemstillinger

Elevene hadde forberedt korte innlegg og innspill på aktuelle problemstillinger – om utdanning i Syria og Boko Harams kamp mot utdanning i Nigeria. Det ga elevene et større perspektiv, og et ønske om å lære mer det som skjer verden.

- Jeg skulle ønske vi lærte mer om dette, for eksempel om konflikten i Syria. Nå ser jeg det kun kjapt på nyhetene, forteller Kristoffer Nygren (10F).

- Vi lærer om konflikt, men ikke aktuelle konflikter, følger Oda opp.

- Skolen legger bare opp til at vi skal gjøre oppgaver, spiller Emil Hægermark (10D) inn.

Elevene begynner å diskutere, og det kommer fram at ikke alle visste hvem Boko Haram var før de begynte å jobbe med global utdanning på skolen.

- Ungdom må bli mer oppdatert på hva som skjer i verden, sier Ane Wien Hegdal (10F).

- Vi må ikke bare lære om det, men også gjøre en forskjell, sier Kristoffer.

Ambisiøse mål

I timen får elevene stille statsministeren og utenriksministeren spørsmål. På spørsmål om hvordan elevene kan engasjere seg, svarer statsministeren at de kan engasjere seg gjennom Operasjon Dagsverk, slik hun i sin tid gjorde, eller diskutere i klassen, melde seg inn i et politisk parti eller frivillige organisasjoner.

Emil Hægermark spør om det er mulig å nå tusenårsmålene innen år 2015, mens Kristoffer spør om det kan være mulig at den nye stortingsmeldingen blir pensum i skolen?

Det har vært et globalt mål siden år 2000 at alle barn skal få grunnskoleutdanning innen år 2015. Dessverre vil ikke dette målet kunne innfris, men utenriksminister Børge Brende forteller at nå jobbes det for å sette nye mål for fremtiden, og at han ønsker å jobbe for gratis niårig utdanning til alle barn – innen år 2030.

- Vi vil ha ambisiøse mål. Det gjelder også utdanning i krig og konflikt, vi må tenke utradisjonelt, sier utenriksministeren, som lover at regjeringen skal doble innsatsen til utdanning globalt.

Statsministeren Erna Solberg stilte opp til fotografering med elever fra Brannfjell ungdomsskole.
Foto: Synne Bjørå/Utenriksdepartementet

Inspirerende ungdom

Elevene benyttet også sjansen til å sende en hilsen til Malala, som skulle møte både statsministeren og utenriksministeren dagen etter.

- Ungdom i Norge beundrer hvordan du turte å stå imot Taliban. Vi har stor respekt for deg, ditt arbeid og meninger. Fortsett, for vi merker at det hjelper, er budskapet fra elevene.

Nora Mannverk Eliassen (9C) og Ingrid Johanne Flaa (8F) forteller at de synes det er gøy at en som er jevnaldrende med dem er en inspirasjon for den norske statsministeren.

- Hvordan var det at statsministeren og utenriksministeren hørte på deg?

- Det var veldig sterkt og viktig. Det viser at vi bryr oss. Det Malala gjør er nesten uvirkelig, hun er bare et par år eldre enn oss og hun har allerede holdt en tale i FN, sier Nora.

Også Kristoffer fikk svar på spørsmålet sitt. Statsministeren syntes det var en god idé å bruke stortingsmeldingen og andre kilder i undervisningen.

- Det er gøy at det spørsmålet jeg stilte kan gjøre en endring. Det var noe annet enn å stille læreren et spørsmål, konkluderer Kristoffer. Neste år begynner han på forskerlinje på videregående skole.

For de fleste norske elever er det en selvfølge. På verdensbasis trenger 70 millioner ungdommer som ikke går på skole, et utdanningstilbud. Det gjelder alt fra grunnleggende lese- og skriveopplæring, praktisk arbeidslivstrening, videregående skole og høyere utdanning. 774 millioner voksne – det utgjør 16 prosent av verdens voksne befolkning – kan verken lese eller skrive.

Publisert 13.06.2014
Sist oppdatert 16.02.2015