Skatt for utvikling

Formålet med programmet Skatt for utvikling er å bidra til bedre skattesystemer og økte skatteinntekter i land som ønsker et samarbeid på dette området.

For mer informasjon og oversikt over aktiviteter i programmet, se Norads engelske nettsider, Tax for Development.

Det afrikanske kontinentet er rikt på naturressurser, og mange land i Afrika opplever god økonomisk vekst. Likevel er skatteinntektene lave. Mange bedrifter og enkeltpersoner betaler nesten ikke skatt. Dermed går fellesskapet glipp av store inntekter, som kunne vært brukt til blant annet bedre veier, utdanning og helsevesen.

Skatt for utvikling

Et skattesystem med færre fritak og fordeler for enkelt-bedrifter og personer, vil kunne føre til større politisk engasjement. Folk som betaler skatt vil stille krav til myndighetene om rettferdig beskatning, bruk av skatteinntekter og større åpenhet rundt hvem som betaler skatt og hvor pengene blir av.

En åpen dialog rundt skattespørsmål kan dermed fungere som en katalysator i en demokratiseringsprosess.

Nødvendig med nye inntektskilder

Bistand vil i lang tid fremover være en viktig inntektskilde for mange fattige land. Men etter hvert må bistanden erstattes med at landene selv skaffer inntekter for å finansiere sin egen utvikling.

Store budsjettunderskudd i OECD-landene etter finanskrisen har bidratt til sterkere fokus på potensialet for økte skatteinntekter i land som mottar bistand.

Norges rolle

Norge har erfaring med å utvikle gode skattesystemer og en effektiv skatteadministrasjon. Tillit i befolkningen til at skatteinntektene brukes fornuftig gjør at aksepten for å betale skatt generelt er høy.

Selv om den norske modellen ikke kan overføres direkte til andre land, er denne kunnskapen verdifull i arbeidet med skatt i samarbeidsland.

Publisert 21.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015