Skatt for utvikling

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2012
 • Serie: --
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 36
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-665-1
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Verden er urettferdig og trenger en mer rettferdig fordeling av penger og makt. Et overordnet mål for utviklingspolitikken er å bidra til at fattige land selv klarer å sikre økt velferd for sine innbyggere. Bedre systemer for skatt er en nøkkel for å få til begge deler.


For å bekjempe fattigdom må vi ha økonomisk vekst, store investeringer og ikke minst flere jobber i fattige land. Varig og effektiv utvikling krever også et bredt tilbud av velferdstjenester som utdanning, helsetilbud og infrastruktur. Dette koster penger, og bistand vil aldri kunne dekke hele behovet. Bedre systemer for skatt kan gi fattige stater større og varige inntekter som finansierer velferdssamfunn. Skattesystemer kan bidra til mer rettferdig fordeling av penger og makt, noe som igjen vil kunne styrke den økonomiske veksten på lang sikt. Slik kan Skatt for Utvikling bidra til en god sirkel for utvikling.

Publisert 23.10.2012
Sist oppdatert 16.02.2015