Skatt i sårbare stater

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2018
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: --
 • Utført av: Erik Feiring
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Skattesamarbeid
 • Antall sider: 22
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-827548-969-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Nasjonal ressursmobilisering er viktig for å finansiere bærekraftsmålene.  I forbindelse med Addis Tax Initiative har Norge forpliktet seg å doble skatterelatert bistand fra 2015 til 2030.

Skatteinngangen i stater i sårbare situasjoner er spesielt lav, og arbeid med skatt overfor slik land reiser spesielle utfordringer. Notatet gir en oversikt over hva vi vet om skatt i sårbare stater, potensialet for å øke skattene og utfordringene med skattebistand overfor slike land.  

Publisert 06.06.2018
Sist oppdatert 06.06.2018