Programmer under Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken består av en rekke tematiske satsingsområder.

Norske samarbeidspartnere

En rekke norske statlige institusjoner er involvert i kunnskapssamarbeid med tilsvarende institusjoner i utviklingsland.

Se resultater av arbeidet

Strategi for Kunnskapsbanken

Målet er å styrke kompetanse og kapasiteten i offentlige institusjoner på områder der Norge har etterspurt kompetanse. Slik skal bærekraftsmålene oppnås i partnerskap med samarbeidsland.

Last ned strategien for 2020-2025