Programmer under Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken forvalter en rekke bistandsprogrammer. 

Samarbeidspartnere

Kunnskapsbanken samler innsatsen til norsk offentlig sektor. 

Se resultater av arbeidet

Kunnskapsbanken med egen strategi

Målet er å styrke kompetanse og kapasiteten i offentlige institusjoner på områder der Norge har etterspurt kompetanse. Slik skal bærekraftsmålene oppnås i partnerskap med samarbeidsland.

Last ned strategien for 2020-2025