Trening i Forebygging av seksuell utnyttelse, overgrep og seksuell trakassering for konsulenter som arbeider for moldovske myndigheter, 2023, Chisinau.
Trening i Forebygging av seksuell utnyttelse, overgrep og seksuell trakassering for konsulenter som arbeider for moldovske myndigheter, 2023, Chisinau.
Foto: IOM Moldova

Moldova: Styrket kompetanse innen kjønnsbasert vold og reproduktiv helse

Mange flyktninger har ankommet Moldova siden fullskalakrigen mot Ukraina brøt ut. Med flere individer i en sårbar situasjon, spesielt kvinner og barn, har risikoen for kjønnsbasert vold og overgrep økt. Samarbeid mellom organisasjoner, myndigheter og lokal- og flyktningbefolkning er sentralt for å styrke kunnskapsnivået og forbedre systemene for forebygging og oppfølging.

Endring gjennom forebygging: respons mot kjønnsbasert vold

Sammen med partnere har Kirkens Nødhjelp som mål å gi lindring og konkrete løsninger til kvinner og familier rammet av kjønnsbasert vold. Både ukrainske kvinner og barn, samt sårbare personer fra Moldova kan få støtte. Denne støtten kan ta form av rådgivning og støtte til overlevende etter kjønnsbasert vold og menneskehandel, eller som bevisstgjøring og opplæring, for eksempel av sosialarbeidere og hvordan de skal henvise saker for å sikre at overlevende har tilgang til juridiske rettigheter. En viktig del av arbeidet er også å bekjempe stereotypiske oppfatninger, for eksempel gjennom holdningskampanjer.

Ved å fremme rettigheter og ivareta menneskelig verdighet har prosjektet vist frem kraften i samfunnsengasjement og betydningen av humanitære tiltak for å bidra til å løse komplekse sosiale problemer.

Et nytt, uformelt utdanningsprogram innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Internasjonale og nasjonale studier viser at omfattende opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har en positiv innvirkning på barn og unges utvikling. Kunnskap og ferdigheter hjelper dem å unngå risikoatferd, som ellers kunne ført til skolefrafall eller -fravær.

Programmet for opplæring i reproduktiv helse for ungdom og unge utenfor skolen er en del av et globalt program fra FNs befolkningsfond, UNFPA, i 12 land, deriblant Moldova. Programmet omfatter flere tiltak som tar sikte på å motvirke forekomsten av risikoatferd blant ungdom og unge mennesker, slik som rusmiddelbruk, seksuelt overførbare sykdommer, vold, uplanlagte graviditeter og tenåringsaborter. I Moldova bidrar programmet til å styrke tilbudet innen reproduktiv helse og rettigheter.

"Vi ønsker å gjøre unge mennesker i stand til å ta informerte avgjørelser til egen fordel, og gjennom dette programmet vil vi nå ut til ulike kategorier av unge mennesker med informasjon og støtte når det gjelder deres reproduktive helse", sier Sîrbu, UNFPA.

Programmet fokuserer på sivilsamfunnsorganisasjoner, slik at disse kan styrke egen kapasitet innen seksuell og reproduktiv helse og drive opplysningsarbeid på dette området. Samtidig vil sårbare unge mennesker som bor på landsbygda, har flyktningstatus eller lever med nedsatt funksjonsevne, få støtte til å utvikle sunne livsferdigheter og til å ta informerte valg om egen reproduktive helse.

Opplæring for å fremme beskyttelse og ansvarliggjøring

Den internasjonale organisasjoner for migrasjon (IOM), FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) og Interpol gjennomførte i 2023 felles opplæring for å øke kunnskapen blant politibetjenter om beskyttelse mot seksuell utnyttelse og misbruk.

"Seksuell utnyttelse er et vanskelig fenomen og et område som krever en annerledes og tilpasset tilnærming," sier Tentiu, leder for direktoratet for internasjonalt politisamarbeid og leder for det nasjonale byrået for Interpol.

IOM Moldova har også levert flere kurs til politiet i Moldova om forebygging av seksuell utnyttelse og misbruk og seksuell trakassering. Opplæringen har sikret en helhetlig tilnærming til beskyttelse av sårbare befolkningsgrupper. Samarbeid med Generalinspektoratet for migrasjon, Arbeids- og sosialdepartementet, påtalemyndigheten i Chisinau og EUs kontor for grensebeskyttelse i Moldova og Ukraina bidrar til at sårbare befolkningsgrupper, offer og overlevende kan finne et fristed i en vanskelig situasjon.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets sivile og humanitære partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 03.05.2024
Sist oppdatert 03.05.2024