Forskning

For å oppnå FNs ambisiøse bærekraftsmål trenger vi blant annet forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet og relevans.
Oversikt over antall forskere per millioner innbyggere.
Foto: Skjermdump: Faktaark fra UNESCOs institutt for statistikk (2012)

Som en av de store giverne av internasjonal bistand har Norge et ansvar for å bidra til den globale dugnaden for å utvikle kunnskap om globale utfordringer og om hva som fører til eller hindrer utvikling.

Ny kunnskap og teknologi er nødvendig for utvikling av sosial sektor, økonomi, næringsliv, demokratiske og rettighetsbaserte samfunn, og forvaltning av naturressurser. Samtidig er mange land påvirket av konflikt, humanitære og naturkatastrofer, migrasjon, klimaendringer, internasjonal handel med mer.

Skjev fordeling

Kunnskap kan produseres hvor som helst, men land i utvikling har spesielt stort behov for ny kunnskap som er relevant i den lokale konteksten.

Finansiering av forskning er imidlertid svært skjevt fordelt i verden og fortsatt skjer kun en liten del av den globale kunnskapsproduksjonen i utviklingsland. Deltakelse fra lav- og mellominntektsland i både internasjonale forskningsmiljøer og i fora der kunnskap og politikk utvikles, er derfor ofte svak i forhold til de folketall landene representerer.

Dette viser til at det er behov for å styrke utviklingslandenes kapasitet til å planlegge, gjennomføre, formidle og bruke forskning av høy kvalitet, slik at de kan identifisere og løse egne utfordringer.

Norske programmer

Norad finansierer derfor både universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner gjennom kapasitetsutviklingsprogrammene NORHED og EnPe, samt uavhengige forskningsinstitusjoner og -organisasjoner i utviklingsland.

Styrking av universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner bidrar til å bygge en sterk akademisk sektor, utvikle ledere og en høyere utdannet arbeidsstyrke. I tillegg spiller uavhengige forskningsinstitusjoner og -organisasjoner en viktig rolle i å finansiere, produsere, sammenstille og formidle kunnskap.

Danner grunnlag for norsk politikk

I tillegg til å finansiere forskning i utviklingsland, er det viktig at Norge har sterke kompetansemiljøer innen utviklingsspørsmål som kan gi kunnskapsgrunnlag for norsk utviklingspolitikk.

Forskningsrådet er en viktig partner for prioriterte områder hvor Norge har etablert eller har potensiale for å etablere internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer innen utviklingsfeltet. For å sikre kvalitet og relevans av forskningen kreves det at norske forskere samarbeider med internasjonalt ledende forskere, inkludert forskere i utviklingsland.

Forskning knyttet til fiskeoppdrett i Vietnam
Forskning gir fersk fisk
2013: For å hjelpe Vietnam med å utvikle oppdrettssektoren har Norge de siste ti årene gitt 30 millioner kroner til RIA 1, som er Vietnams fremste forskningsinstitutt på fiskeoppdrett. Norge har støttet forskning på selektiv avl av ferskvannsfisken tilapia, for å få større fisker som tåler kulde bedre.
Publisert 23.10.2014
Sist oppdatert 05.10.2017