Å arbeide i Norad

Ønsker du en meningsfylt, utfordrende og interessant arbeidsdag hvor du kan samarbeide med engasjerte fagpersoner både nasjonalt og internasjonalt? Velkommen til Norad!

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår oppgave er å bidra til resultater i kampen mot fattigdom. Dette gjør vi gjennom utviklingsfaglig rådgivning, kvalitetssikring og kontroll, tilskuddsforvaltning, samt evaluering og formidling av effekter.

Vi er 270 engasjerte medarbeidere som arbeider med et bredt spekter av utfordringer knyttet til fattigdomsbekjempelse. Norads ansatte inkluderer økonomer, jurister, samfunnsvitere, pedagoger, ingeniører og andre faggrupper. 

Arbeidssted: Oslo

Som medarbeider i Norad får du utfordrende og spennende oppgaver, og gode muligheter for faglig utvikling. Gjennom interne arbeidsprosesser og samarbeid med eksterne partnere, får du muligheten til å påvirke ditt fagfelt.

Norad er administrativt underlagt Utenriksdepartementet. Norad har også ansvar for oppfølging av deler av regjeringens klima- og skoginitiativ, og er i disse sakene underlagt Klima- og miljødepartementet. Alle i Norad har Oslo som arbeidssted, men har muligheten til å søke stillinger ved norske utenriksstasjoner gjennom Utenriksdepartementet.

Som nyansatt i Norad tilbys du et grundig introduksjons- og opplæringsprogram, både individuelt og sammen med andre nyansatte. Medarbeidere i Norad kan benytte seg av et bredt kurstilbud fra Utenrikstjenestens kompetansesenter.

Som statlig direktorat tilbyr Norad velferdsgoder som fleksitid, trening i arbeidstiden, gode pensjonsordninger og muligheter for lån i Statens pensjonskasse. Vi holder til i lokaler sentralt i Oslo sentrum med kort vei til offentlige kommunikasjonsmidler.

Hva vi søker:

Norad består av åtte avdelinger med ulike kompetansebehov. Vi søker stadig etter nye, dyktige kolleger som kan bidra til vårt viktige arbeid. Våre medarbeidere har variert fagbakgrunn, og det vi ofte ser etter hos søkere er som følger:

 • Høyere utdanning innenfor relevante fagfelt
 • Arbeidserfaring fra utviklingsland, utenriksstasjoner, internasjonale organisasjoner o.l.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Interesse for og kunnskap om utviklingssamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Evne til å representere Norad på en god måte

Følg oss på norad.noTwitterFacebook og LinkedIn for å se når vi lyser ut stillinger som matcher din individuelle kompetanse og interesse. Vi ser frem til å motta din søknad.

Hva vi tilbyr:

Norad tar sikte på å være en arbeidsplass med muligheter for utvikling og meningsfulle arbeidsoppgaver ved å tilby følgende:

 • Faglig utvikling og arbeid med interessante problemstillinger innenfor utviklingsfeltet
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Internasjonal kontaktflate og samarbeidspartnere
 • Tilgang på Utenrikstjenestens kompetansesenter og deres kursporteføljer
 • Gode velferdsordninger som f. eks trening i arbeidstid
 • IA-bedrift 
 • Fordeler som fleksitid, medlemskap i Statens pensjonskasse, stipendmidler til individuelle kompetansehevende tiltak