Slik er jobbsøkerprosessen i Norad

Ønsker du å jobbe i Norad? Her finner du informasjon om våre ansettelsesrutiner som kan være nyttig for deg i en søkeprosess.

Alle våre ledige stillinger vil bli annonsert her på våre hjemmesider, og du søker elektronisk.

Vi mottar i snitt over 80 søknader pr. stillingsutlysning. Det er derfor viktig at søknaden din informerer oss om hvorfor akkurat du har den rette kompetansen og motivasjonen for den utlyste stillingen.

For at vi skal kunne vurdere din kompetanse på best mulig måte, er det viktig at du legger inn all relevant informasjon i det elektroniske rekrutteringssystemet. Skriv søknaden så kort og informativ som mulig.

Søknadsfristen løper til midnatt den dagen søknadsfristen er satt og deretter forsvinner utlysningen  fra internett. Ta derfor vare på utlysningsteksten.

Vi har dessverre (som nevnt over) ikke kapasitet til å ta imot åpne søknader. Vi ber derfor om at du søker spesifikt på hver stilling du ønsker å bli vurdert for. All informasjon du lagrer om utdanning, arbeidserfaring og personlige opplysninger kan lagres i vår rekrutteringsportal, men husk likevel å skreddersy din søknadstekst til hver stilling du søker på. Dette synliggjør din kompetanse ovenfor oss.

Intervju

Dersom du blir invitert til intervju, vil du under samtalen normalt møte avdelings- eller seksjonslederen for den aktuelle avdelingen/seksjonen og en rekrutterer fra personalseksjonen. I tillegg kan du møte andre fagpersoner innenfor stillingens felt som bidrar til å stille faglig relaterte spørsmål.

Det vil som oftest være aktuelt med to intervjurunder knyttet til ansettelser i Norad, som oftest med intervjuer i våre lokaler. Hvis du oppholder deg utenfor Norges grenser vil det første intervjuet vanligvis bli foretatt ved bruk av Teams og det andre intervjuet om mulig ved fysisk tilstedeværelse. Ved et eventuelt annengangsintervju kan aktuelle kandidater måtte besvare en relevant oppgave knyttet til det fagfeltet den enkelte stilling skal håndtere. I enkelte prosesser benytter vi oss også av andre rekrutteringsverktøy som personlighetstester, språktester etc.

Det er også ønskelig at kandidater legger frem originale vitnemål fra høyere utdanning og dokumentasjon på tidligere arbeidserfaring.

Innstilling

Når intervjuene er gjennomført, vil vi kontakte referanser på de mest aktuelle kandidatene. Vi kontakter vanligvis en til tre referanser. Etter referansesamtalene skrives en innstilling hvor det redegjøres for rangeringen av kandidatene basert på en helhetligvurdering av kandidatene opp mot kriteriene i utlysningsteksten. Denne innstillingen godkjennes av et ansettelsesråd.

Den aktuelle kandidaten vil deretter bli kontaktet og motta et tilbudsbrev med opplysninger om stillingens varighet, lønn o.l. Den som får tilbud, må svare innen en uke.

Når ansettelsesprosessen er fullført, vil den enkelte søker motta en e-post med informasjon om utfallet av ansettelsen.

Utvidet søkerliste

Alle søkere til en stilling vil ved forespørsel få tilsendt en utvidet søkerliste.

En utvidet søkerliste inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Dette dokumentet er unntatt offentlighet, hvilket vil si at det ikke er andre enn de som søker som har rett til informasjonen du finner her. Når du er ferdig med dokumentet, skal det slettes/makuleres slik at ingen andre kan få tak i informasjonen.

Offentlig søkerliste

Norad utarbeider også en offentlig søkeliste som er tilgjengelig for alle ved forespørsel, og som det er svært strenge krav for å unngå å være oppført på. En offentlig søkerliste inneholder søkerens navn, kjønn, alder, hjemkommune og nåværende stilling.  Om man skal innvilges et unntak fra å stå på denne listen, skal dette begrunnes godt. Eventuelt unntak vurderes opp mot den enkelte forespørsel. 

Ønsker du ikke å være oppført på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i søknadsskjemaet. Vi vil deretter kontakte deg for nærmere avklaring. Du vil ha mulighet til å trekke din søknad hvis vi ikke kan imøtekomme ditt ønske om å være unntatt offentlighet.

For nærmere opplysninger om partenes innsyn i tilsettingssaker henviser vi til Forskrift til Forvaltningsloven, kapittel 5.

Publisert 05.12.2023
Sist oppdatert 06.12.2023