Slik er jobbsøkerprosessen i Norad

Ønsker du å jobbe i Norad? Her finner du informasjon om våre ansettelsesrutiner som kan være nyttig for deg i en søkeprosess.

Alle våre ledige stillinger vil bli annonsert her på våre hjemmesider, og du søker elektronisk.

Vi mottar i snitt over 80 søknader pr. stillingsutlysning, og det er derfor viktig at søknaden din informerer oss om hvorfor akkurat du har den rette kompetansen og motivasjonen for jobben.

For at vi skal kunne vurdere din kompetanse på best mulig måte, er det viktig at du legger inn så mye relevant informasjon som mulig i det elektroniske systemet. Skriv søknaden så kort og informativ som mulig.

Søknadsfristen løper til midnatt og etter det forsvinner utlysningsteksten fra internett. Ta derfor vare på teksten om du tror du kan ha behov for å gå tilbake til den ved en senere anledning.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot åpne søknader. Vi ber derfor om at du søker spesifikt på hver stilling du ønsker å bli vurdert for. All informasjon du lagrer om utdanning, arbeidserfaring etc kan lagres i vår rekrutteringsportal, men husk likevel å skreddersy din søknadstekst til hver stilling du søker på. Dette synliggjør din kompetanse ovenfor oss.

Intervju

Dersom du blir invitert til intervju, vil du normalt møte avdelings- eller seksjonslederen for den aktuelle avdelingen/seksjonen og en rekrutterer fra personalseksjonen. I tillegg kan du møte andre fagpersoner innenfor stillingens felt.

Det vil i enkelte tilfeller være aktuelt med to intervjurunder. Hvis du oppholder deg utenfor Norges grenser vil det første intervjuet vanligvis bli foretatt over telefon. Ved et eventuelt annengangsintervju kan det bli aktuelt med oppgaveløsning innenfor fagfeltet. I enkelte prosesser benytter vi oss også av andre rekrutteringsverktøy som personlighetstester, språktester etc. 

Det er også ønskelig at kandidater legger frem originale vitnemål fra høyere utdanning.

Innstilling

Når intervjuene er gjennomført, vil vi ringe referanser på de aktuelle kandidatene. Vi kontakter vanligvis en til tre referanser. Etter referansesamtalene skrives en innstilling hvor det redegjøres for rangeringen av kandidatene basert på en helhetligvurdering av kandidatene opp mot kriteriene i utlysningsteksten.

Den aktuelle kandidaten vil deretter bli kontaktet og motta et tilbudsbrev med opplysninger om stillingens varighet, lønn o.l. Den som får tilbud, må svare innen to uker.

Når ansettelsesprosessen er fullført, vil vi sende ut en e-post med informasjon om ansettelsen til alle som har søkt på stillingen.

Utvidet søkerliste

Alle søkere til en stilling vil ved forespørsel få tilsendt en utvidet søkerliste, og det er ikke mulig å be om unntak fra å stå på denne listen.

En utvidet søkerliste inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Dette dokumentet er unntatt offentlighet, hvilket vil si at det ikke er andre enn de som søker som har rett til informasjonen du finner her. Når du er ferdig med dokumentet, skal det makuleres slik at ingen andre kan få tak i informasjonen. 

Offentlig søkerliste

Norad utarbeider også en offentlig søkeliste som er tilgjengelig for alle ved forespørsel, og som det er svært strenge krav for å unngå å være oppført på.

En offentlig søkerliste inneholder søkerens navn, kjønn, alder, hjemkommune og nåværende stilling.  Ønsker du ikke å være oppført på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i søknadsskjemaet. Vi vil deretter kontakte deg for nærmere avklaring. Du vil ha mulighet til å trekke din søknad hvis vi ikke kan imøtekomme ditt ønske om å være unntatt offentlighet.

For nærmere opplysninger om partenes innsyn i tilsettingssaker henviser vi til Forskrift til Forvaltningsloven, kapittel 5.