Spørsmål og svar om jobbmuligheter

Har du spørsmål knyttet til jobb i Norad eller bistandsbransjen? Før du ringer, se om informasjonen under svarer på det du lurer på.

Det er ingen stillinger utlyst nå. Kan jeg sende inn en åpen søknad?

Nei, Norad ansetter ikke på bakgrunn av åpne jobbsøknader, og vi har derfor ikke et system for å ta i mot denne typen søknader. Det vil si at du må søke spesifikt på hver stilling du ønsker å bli vurdert for. 

Alle Norads ledige stillinger vil bli annonsert på norad.no, jobbnorge.no, og  nav.no. På jobbnorge.no kan du opprette en profil og be om å få beskjed pr. e-post hver gang Norad lyser ut en stilling.

Jeg ønsker å jobbe i utlandet. Kan Norad sette meg i kontakt med en aktuell organisasjon?

Norad kan ikke være et bindeledd mellom arbeidssøkere og norske eller utenlandske organisasjoner.

For å forhøre deg om aktuelle stillinger i utlandet må du ta kontakt med de organisasjonene du kunne tenke deg å arbeide for.

Jeg ønsker å arbeide som frivillig i utlandet. Hvor kan jeg henvende meg?

Norad har ingen programmer for frivillig arbeid i Norge eller i utlandet. For å arbeide frivillig må du ta kontakt med organisasjoner som tilbyr denne typen stillinger.  Du kan finne informasjon om disse bl.a. på ung.no/utenlandsopphold.

Jeg vil jobbe med utvikling, hva slags utdannelse bør jeg velge?

Norads åtte avdelinger har medarbeidere med variert utdanningsbakgrunn. På generelt grunnlag ser vi etter personer som har fagutdanning (økonomi, juss, tekniske fag, samfunnsfag, pedagogikk o.l.), gjerne med utviklingsrettede fag i fagkretsen.

Arbeidserfaring fra utviklingsland og internasjonale organisasjoner er også noe vi ser etter når vi skal ansette nye medarbeidere.