Spørsmål og svar om jobbmuligheter

Har du spørsmål knyttet til jobb i Norad eller bistandsbransjen? Før du ringer, se om informasjonen under svarer på det du lurer på.

Det er ingen stillinger utlyst nå. Kan jeg sende inn en åpen søknad?        

Nei, Norad ansetter ikke på bakgrunn av åpne jobbsøknader, og vi har derfor ikke et system for å ta imot denne typen søknader. Det vil si at du må søke spesifikt på de stillingene du ønsker å bli vurdert for.

Alle Norads ledige stillinger vil bli annonsert på norad.no, gjennom webcruiter.no, og på nav.no. Alle utlyste stillinger har en søknadsfrist på minst to uker.

Jeg ønsker å jobbe i utlandet. Kan Norad sette meg i kontakt med en aktuell organisasjon?

Norad har ikke anledning til å være et bindeledd mellom arbeidssøkere og norske eller utenlandske organisasjoner.

Dersom du ønsker å forhøre deg om aktuelle stillinger i utlandet må du ta kontakt med de organisasjonene du kunne tenke deg å arbeide for. Samme fremgangsmåte gjelder om du ønsker å arbeide som frivillig i utlandet.

Jeg vil jobbe med utvikling, hva slags utdannelse bør jeg velge?

Norads ni avdelinger har medarbeidere med variert utdanningsbakgrunn. På generelt grunnlag ser vi etter personer som har fagutdanning (økonomi, juss, tekniske fag, samfunnsfag, pedagogikk samt egnet bakgrunn for ulike støttefunksjoner innen HR og IT). Vi ser også etter nye medarbeidere med erfaring fra næringslivet og privat sektor. Relevant arbeidserfaring og erfaring fra utviklingsland og internasjonale organisasjoner teller også positivt når vi skal ansette nye medarbeidere. Vi tar sikte på å ansette både medarbeidere som er relativt nyutdannede og medarbeidere med lengre fartstid i arbeidslivet.