Ministre og direktører

Se den fulle oversikten over Norges bistands- og utviklingsministre, og direktører i Norad fram til i dag.

Bistands- og utviklingsministre

1983-1986: Reidun Brusletten (KrF)
1986-1988: Vesla Vetlesen (Ap)
1988-1989: Kirsti Kolle Grøndahl (Ap)
1989-1990: Tom Vraalsen (Sp)
1990-1992: Grete Faremo (Ap)
1992-1997: Kari Nordheim-Larsen (Ap)
1997-2000: Hilde Frafjord Johnson (KrF)
2000-2001: Anne Kristin Sydnes (Ap)
2001-2005: Hilde Frafjord Johnson (KrF)
2005-2012: Erik Solheim (SV) (Miljø- og utviklingsminister)
2012-2013: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
2013-2017: Børge Brende (H) (Utenriksminister)
2017-2018: Ine Eriksen Søreide (H) (Utenriksminister)
2018-2019: Nikolai Astrup (H)
2019-2021: Dag-Inge Ulstein (KrF)
2021-        : Anne Beathe Tvinnerheim (Sp)

Norads direktører

1968-1975: Rudolf K. Andresen
1975-1982: Arne Arnesen
1982-1984: Borger A. Lenth
1984-1988: Nils Vogt
1988-1996: Per Ø. Grimstad
1996-2005: Tove Strand
2005-2010: Poul Engberg-Pedersen
2010-2015: Villa Kulild
2015-2019: Jon Lomøy
2020 -      : Bård Vegar Solhjell