Norads rapportserie

Norads rapportserie er rapporter produsert eller bestilt av Norad. Serien inneholder både rapporter med etatens syn på et tema, og faglige innspill, som ikke nødvendigvis uttrykker etatens vedtatte synspunkt. Rapporten er tydelig merkes om innholdet ikke er Norads syn.