Gjennomganger fra organisasjoner

Samlingen inneholder alle typer eksterne gjennomganger fra organisasjoner som får støtte fra Norad. Rapportene reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til verken organisasjonen som er omtalt eller Norad.