Gjennomganger fra organisasjoner

Samlingen inneholder alle typer eksterne gjennomganger fra organisasjoner som får støtte fra Norad. Rapportene reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til organisasjonen omtalt eller Norad.

Økt tilgjengelighet til organisasjonenes evalueringsarbeid skal fremme erfaringsutveksling, kunnskap om gode resultater og generelt stimulere alle norske aktører til bedre utviklingsarbeid.

  • Norad gjør oppmerksom på at det er organisasjonene som er ansvarlige for gjennomgangene som er tilgjengelig her. Norad har ikke kvalitetssikret eller godkjent den enkelte gjennomgang.

Organisasjonenes eksternt utførte gjennomganger

Samlingen inneholder alle typer gjennomganger hvor ekstern evalueringskompetanse har vært medvirkende (fra og med 2004). Rapportene er bestilt av organisasjonene som del av deres egne planer for gjennomganger. Rapportene reflekterer synspunktene til gjennomgangsteamet, som ikke nødvendigvis er sammenfallende med organisjonens eller Norads synspunkter. Organisasjonene er ansvarlige for informasjonen og rapportene lenket til nedenfor. Samlingen oppdateres kontinuerlig.

Mal for rapportsammendrag finner du her (word) 

Fra NGO Evaluation til Norads publikasjonsbase

Norad lanserte samlingen av rapporter i 2005 under navnet "Norads evalueringsdatabase" på norad.no. Nå har rapportene blitt samlet på en mer sømløs måte i Norads generelle publikasjonsbase. Publikasjonsbasen inneholder rapporter om norsk bistand som helhet, og man kan her søke på organisasjonsnavn, land, år, tema og type publikasjon, i tillegg til fritekstsøk.