Ukraine: Corruption risks and mitigation strategies

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2024
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Avdeling for evaluering Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: Ukraina
 • Tema: Anti-korrupsjon
 • Antall sider: 61
 • Serienummer: 3/2024
 • ISBN: 978-82-8369-196-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Korrupsjon har hatt en betydelig innvirkning på Ukrainas vekst og utvikling i flere tiår, og regnes som et utstrakt problem som har blitt aktualisert i forbindelse med store internasjonale bistandsoperasjoner i landet etter den russiske invasjonen. 

Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å bistå i effektiv beslutningstaking og risikostyring for donorer når det gjelder ODA-støtte til Ukraina. Studien ble gjennomført som en dokumentstudie der relevant litteratur som forskning, utredninger, policy notater, evalueringer, offentlige utredninger, og mediaoppslag publisert i perioden 2015 – 2023, ble analysert. Totalt ble 283 kilder inkludert og gjennomgått som en del av denne studien.

Rapporten er strukturert i fem deler: en introduksjon, en detaljert metodebeskrivelse, funn fra andre konfliktland, en analyse av sektorspesifikke risikoer og avbøtende tiltak, og til slutt, konklusjoner fra analysen.

 

Publisert 05.04.2024
Sist oppdatert 05.04.2024