Helhetlig innsats i krise og konflikt. Hva mer kan Norge gjøre?

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2023
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Ottar Mæstad (CMI), Nikolai Hegertun (Norad), Hans Inge Corneliussen (Norad)
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 20
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-175-7
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Helhetlig innsats i krise og konflikt er ett av temaene som blir belyst i Norads prosjekt Bistand mot 2030.
Behovet for en mer helhetlig innsats har vært diskutert i lang tid. Oppmerksomheten om problemstillingen økte i forbindelse med det humanitære toppmøtet Grand Bargain i 2016. OECD’s anbefalinger om helhetlig innsats fra 2019 var en viktig milepæl (DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus).
Norge har sluttet seg til OECD-DAC sine anbefalinger og nedfelt målet om helhetlig innsats i blant annet Strategisk rammeverk for norsk innsats i sårbare stater fra 2017 og Strategi for norsk humanitær politikk fra 2018. Midtveisgjennomgangen av den humanitære strategien pekte imidlertid på at Norge strever med «å legge til rette for «nexus»-tilnærminger som reduserer de humanitære behovene». Det er derfor behov for nye tiltak som kan bedre samspillet mellom humanitær innsats, langsiktig utviklingsarbeid og fredsarbeid.

Publisert 11.11.2023
Sist oppdatert 11.11.2023