Evalueringsprogrammet 2023-2024

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2023
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: --
 • Bestilt av: Avdeling for evaluering
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 21
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-159-7
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har Avdeling for evaluering et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Avdelingen styres av egen instruks, og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Evalueringsprogrammet fra Avdeling for Evaluering bestemmes hvert tredje år, men oppdateres årlig. Dette programmet dekker årene 2023 og 2024. Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid, samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker. Kunnskapen fra evalueringene skal bidra til økt læring og en bedre bistand.   

Programmet vil kunne endres ut i fra endringer i behov og forutsetninger. Status for planlagte og pågående evalueringer finner du her: Planlagte evalueringer (norad.no)

Publisert 15.05.2023
Sist oppdatert 15.05.2023