Norad-rapport: Er de fattigste etterlatt på stasjonen?

Status og perspektiver på verdens fattigdom

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2023
 • Serie: --
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Av Lars A. Loe og Eivind Moe Hammersmark
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 39
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-176-4
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten gir en oversikt over historikk, situasjon og utsikter for fattigdommen i lav og mellominn-tektsland. Størst vekt legges på ekstrem fattigdom. Dette fattigdomsbegrepet står sentralt i interna-sjonalt samarbeid om å bekjempe den mest alvorlige fattigdommen. Det første delmålet i det første av bærekraftsmålene er at ingen skal leve i slik fattigdom i 2030. Å være ekstremt fattig betyr å leve for under 2,15 USD om dagen. Rapporten belyser også fattigdom under høyere pengemessige grenser, samt flerdimensjonal fattigdom, som fanger inn levekårsfaktorer utenfor privat forbruk, herunder ut-danning, helse og tilgang på rent vann.

Rapporten belyser i hvilken grad økonomisk vekst og endring i ulikhet har bidratt til nedgang i fattig-dom. Forskjeller mellom land etter inntektsnivå og andre trekk med betydning for evnen til framgang vektlegges. Framgangen har vært formidabel siden 1990, men bremset opp allerede før pandemien og deretter invasjonen i Ukraina traff verden hardt.

Publisert 17.10.2023
Sist oppdatert 17.10.2023