Internrevisjonens årlige rapport om varslingssaker 2021

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2022
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 15
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-100-9
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Nulltoleranse for korrupsjon og andre typer økonomiske misligheter er et generelt prinsipp i norsk bistandsarbeid. Ved mistanke om misligheter, skal tilsynsmottager umiddelbart rapportere forholdet.

Norads internrevisjon mottar, behandler og beslutter i alle saker der en mistanke om økonomiske misligheter har blitt rapportert til Norad og berører Norads midler. Denne årsrapporten inneholder enkelte av resultatene fra dette arbeidet gjennom 2021. Det overordnede formålet med rapporten er å øke bevisstheten om risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistandsmidler.

Internrevisjonen rapporterer nye og avsluttede saker om økonomiske misligheter som vedrører Norads bistandsmidler, til det angjeldende departement, som er Utenriksdepartementet, eller Klima- og miljødepartementet i saker som angår det norske klima- og skoginitiativet.

Publisert 21.03.2022
Sist oppdatert 21.03.2022