Hvordan kan bistanden mobilisere private investeringer til utviklingsland for å nå bærekraftsmålene?

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2022
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: --
 • Utført av: Paul Wade
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Næringsutvikling
 • Antall sider: 78
 • Serienummer: 1/2022
 • ISBN: 978-82-8369-095-8
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Se videospiller med lanseringen av rapporten til høyre.

Mulighetene for lønnsomme, bærekraftige investeringer i utviklingsland er i tusen-milliarder-dollar-klassen, men de er i stor grad uutnyttet. Beregninger viser at minst 1300 milliarder USD årlig fram til 2030 er innenfor områder der det er naturlig med investeringer fra privat sektor. Dette utgjør bare rundt en halv prosent av alle tilgjengelig kapital i internasjonale kapitalmarkeder. Likevel er det svært mye sammenlignet med de summer av privat kapital som har nådd lav- og mellominntektsland de siste årene. Det er med andre ord helt nødvendig å finne nye måter å tiltrekke privat kapital i stor skala til lav- og mellominntektsland, dersom verden skal lykkes med å nå bærekraftsmålene. 
 
Denne rapporten er ment som et utgangspunkt for debatt og analyse av norsk bistands muligheter til å bidra til å trekke mer privat kapital inn i arbeidet med å levere på bærekraftsmålene.  Rapporten viser til ulike modeller der bistandspenger og privat kapital virker sammen, og vurderer hvilke tilnærminger som kan være hensiktsmessige for å mobilisere privat kapital i stor skala til utviklingsland. Til slutt kommer rapporten med noen konkrete anbefalinger om potensielle tiltak og programmer som kan få fart på investeringene.
 
Rapporten viser at en kombinasjon av blandet finansiering-instrumenter, sydd sammen på en helhetlig måte og i partnerskap med andre sentrale aktører, slik som utviklingsfinansieringsinstitusjoner som Norfund, kan være svært virkningsfulle, både i å mobilisere utenlandsk kapital til utviklingsland og til å mobilisere mer kapital innenlands til lokale bedrifter. 
Publisert 14.01.2022
Sist oppdatert 14.01.2022