Evaluation of Norwegian efforts for women, peace and security

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2022
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Konflikt, fred og sikkerhet, Kvinner og likestilling, Sivilt samfunn, Menneskerettigheter
 • Antall sider: 95
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-098-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Ny evaluering av Norges støtte til kvinner, fred og sikkerhet: hvor vellykket har innsatsen vært?

Den norske støtten til kvinner, fred og sikkerhet har bidratt til å styrke kjønnsperspektivet i fredsavtaler og kvinners rettigheter i konfliktrammede områder. Samtidig peker evalueringen på mangler knyttet til effektivitet og koherens i den norske støtten. Det viser en ny evaluering av Norges innsats for kvinner, fred og sikkerhet over en periode på 20 år.

I 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Dette var en banebrytende resolusjon som fremhevet viktigheten av å inkludere kvinner i fredsforhandlinger, humanitært arbeid og gjenoppbygging etter konflikt. Norge var i 2006 blant de første landene til å lansere en nasjonal handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. I år implementerer Norge sin fjerde handlingsplan på temaet (2019-2022).

En ny rapport fra Avdeling for evaluering i Norad ser nærmere på hvordan Norges innsats for kvinner, fred og sikkerhet har utspilt seg i perioden 2000-2020.

Publisert 23.05.2022
Sist oppdatert 23.05.2022