Kunnskap i en krisetid. Årsrapport 2020/2021

Om publikasjonen

 • Utgitt: august 2021
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 31
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-068-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer årlig en årsrapport. Denne oppsummerer kunnskapen fra evalueringene av norsk utviklingssamarbeid som er blitt gjennomført det siste året, og trekker frem noen sentrale lærdommer på tvers av evalueringene.

Årsrapporten for 2020/2021 har fått navnet «Kunnskap i en krisetid», og tar for seg bruk og innsamling av relevant kunnskap i planlegging og oppfølging av bistandstiltak - også i krisetid. Flere av fjorårets evalueringer så på humanitær bistand, og et betydelig arbeid omhandler også Covid-19.

 • Tre lærdommer oppsummerer de viktigste funnene fra evalueringsavdelingens arbeid i denne perioden:For det første, at beslutningsgrunnlaget i norsk bistand må bli bedre. Norsk utviklingssamarbeid er risikovillig og fleksibelt, og klarer å reagere raskt, men det skaper også en del viktige utfordringer for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
 • For det andre, at norsk utviklingssamarbeid må styrke sin evne til å samle inn data, analysere og evaluere underveis for å bedre mål- og resultatstyringen. Per i dag mangler vi ofte tilstrekkelig kunnskap om hvorvidt tiltak når de forventede resultater og målsettinger.
 • For det tredje, at vi ikke jobber systematisk nok med land som ‘rykker opp’ fra lavinntekts- til mellominntektsstatus.
Publisert 19.08.2021
Sist oppdatert 19.08.2021