Et «Challenge Fund» for yrkesopplæring?

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2021
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Erlend Sigvaldsen
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Utdanning og forskning, Næringsutvikling
 • Antall sider: 33
 • Serienummer: 2/2021
 • ISBN: 978-82-8369-124-5
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Utdanningsseksjonen i Norad har ønsket å utrede muligheten for å etablere et såkalt Challenge Fund (CF) for å fremme yrkesopplæring i utviklingsland.

Yrkesopplæring er et prioritert innsatsområde i norsk bistand innenfor utdanningsområdet. Ifølge Meld. St. 25 (2013-2014) er ett av tre hovedmål for utdanningsinnsatsen at flest mulig får ferdigheter som sikrer en overgang til arbeidslivet, og bedrer forutsetningene for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i bred forstand.

Et samarbeid med privat sektor er vesentlig for å sikre at opplæringen blir relevant for det som er arbeidslivets behov. Bedriftene sitter på viktig fagkompetanse og de kan være med på å gi praktisk opplæring på arbeidsplass.

Det har vært et ønske om å engasjere norske næringslivsaktører for å fremme yrkesopplæring i utviklingsland og kartleggingen av Challenge Fund som en mulighet inngår i denne sammenhengen.

Oppdraget er utført av EDT. Blant konklusjonene er at det er tvilsomt om det er marked for et eget CF på yrkesopplæring og at det er store administrasjonskostnader ved et slikt fond. Andre alternativer vil være mer realistiske og det bør vektlegges en innsats som integrerer innsats på opplærings- og bedriftsutviklingssiden.

Publisert 06.04.2021
Sist oppdatert 06.04.2021